Babes ofizialeko etxebizitza. Etxebide eraikitzeko zolu publikoari buruzko Udaletzeko politika berrikustapena, babes ofizialieenak eta akuratuarenak. Etxebide eraikitzeko zolu publikoari buruzko Udaletzeko politika berrikustapena, babes ofizialieenak eta akuratuarenak.

2001.eko azken sei lehenengo hilabeteetan etxebizitzaren prezioa %16.6a hazi zen, eta 2001.eko uztailetik 2002.eko uzlailera %15a. igo ziren. Gaur egun, langileen familiak beren soldataren %47a etxebizitza erosteko ematen dute.

Arrazo larrienak dutenak gazteak dira. Gazteak ezin dute prestamo bat lortu lana eduki gabe, dena den, inmobiliariek ez dute arazorik etxeak saltzeko beste bidetik. Honen ondorioz, gazteak haien gurasoen etxean bizi behar dira, beren menpetasuna luzatzen da eta lanean baldintza gogorrak jasan behar dituzte.

Lehengo etxebizitzak lortu behar dutenak gazteak eta inmigranteak dira, baina ez da horrela, hauek gero eta egoera txarragoak dituzte.

Estatistika Instituto Nazionalaren arabera eskariaren %40a lehenengo etxebizitza da, %20a bigarren etxebitzarenak, bestea, inmobiliarien inbertsioak izango dira.

Konstituzioaren 47. artikuluak dio: ´Espainol guztiak bizitza duin eta egokizko bat izateko eskudibea dute. Botere publikoek behar diren baldintzak bultzateko dituzte eta arau erokoak ezarriko eskubide hau egiaztatzeko, lurraren erabilpena arautuz interes orokorraren arabera espekulazioa beztertzeko.
Erkidegoak erakunde publikoetako hiri ekintzek dakartzaten plusbalietan parte hartuko du.´

Gobernu eta parlamentuak lortu behar dute espekulazioa galeraztea.

Gure galdera hau da: Zergatik daramagu ikusten bost urte baino etxebizitzaren prezioak igotzea eta inork ez du ezer egin?.

Jatorria: EA Sopelana