EA balantzea

EA galdu-irabaziak

Kontu Auzitegiaren fiskalizazioa

2018ko memoria

2019ko egoeraren balantzea

2019ko irabazi-galduen kontua