175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoaren Hezkuntza, Euskera eta Kultura Batzordeko balorazioa
Fuente: Eusko Alkartasuna