175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoaren Hezkuntza, Euskera eta Kultura
Batzordeko balorazioa
Lotura: Lotura bisitatu
Jatorria: Eusko Alkartasuna