Hitzaldia baketze, normalkuntza politikoa eta elkarrizketari buruzko eztabaida monografikoan.
Gaur egun, parlamentu honetan,
baketze, normalkuntza politikoa eta elkarrizketari buruzko eztabaida monografiko
bateri heldu ahal izatea, aurrera pausu ikaragarria supozatzen du hain nahigabetze
dagoen Euskal gizarte honentzat.
Guztiok
daukagun helburura ailegatu ahal izateko bidea, hau da etorkizun batean bakean
bizi ahal izatea, luzeegegia izaten ari da.
Eta
aurrerapausu garrantzitzua da bi arrazoiengatik:
-
Euskal Elkarte Autonomoan ordezkatuta gauden alderdi politiko guztiok eztabaidatuko
dugulako, Euskal Elkartarte Autonomoaren gizarte oroaren ordezkapena, inolaz
inongo baztertze barik.
-
Eztabaida nazio parlamentu bokazioa daukan Euskal erakunde baten sortarazten
delako, eta edozein legegile ganbara bezela, eztabaida politikoaren erakundea
da, akordio politikoak eta adostasunak lortzen diren tokia.
Parlamentu
honen zentralitatea, Eusko Alkartasunak etengabe aldarrikatu duena, gure aberriak
daukan arasorik garrantzitzuena heltzeko orduan, politikagintza indarkeri estrategiaren
aurrean nabarmentzea dela suposatzen du. Protagonista bakar eta esklusiboak
hiritarren ordezkari guztiak dira, bakoitzak hauteskontzietan lortutako emaitzen
arabera.
Eztabaida
honen burutzea eta Eusko Legebiltzarra bultzatzea eztabaida gune bezala, gure
aberrian maiatzaren 13-tik etapa politiko berri bat hasi den adierazgarri bat
da.
Bozkatu
zuten hiritarren erabakiaren ondorioz etapa politiko berri bat hasi da. Etapa
berri hau hiru zutabetan finkatutako agindu demokratiko batetan oinarritzen
dela esan ziguten herritarrek. Hauek dira:
-
Giza eskubideen babesa eta eskakizuna, lehenengoa bizitzaren eskubidea
izanda.
-
Elkarrizketaren aldarrikapena arazo politikoak konpontzeko, demokrazian,
baliozko tresna bakar bezala.
-
Euskal gizartearen ahots, hitz eta erabakiaren errespetua; eta, bere
burua demokrataz daukatenak behintzat, gehiengoak era demokratiko eta baketsu
batean erabakitzen duena ontzat hartzearen konpromesua.
Euskal
gizarteak duen kezka garrantzitsuenari buruz eztabaidatzeko ospatzen den bilkura
honetan, gure hautesleekin hartutako konpromezuari zor diogun leialtasunetik
hartuko dugu parte. Eta heltzen diogu Euskal gizarteari baketze eta normalizaziorako
oinarri sendo bat eskaintzeko ardurakin, nondik bide berri bat eraiki ahal dezagun
normalizazioa eta bakea lortzeko Euskal Herrian.
Eztabaida
hau, Eusko Alkartasunaren iritziz, demokrazia faltaz bereizten den testuinguru
sozial eta politiko batean ospatzen dugu. Eta demokrazi falta dago, nabaria
da, pertsona batzuek beraien gizabanako askatasunak murriztuta dituztelako,
era berean askatasun kolektiboak murriztuta daude eta, azkenik, demokrazian
funtzezkoa den elementua, berdintasun aukera bermatuta ez dagoelako.
Demokraziaren
mugaketa egoera honen aurrean, indarkeriaren estrategia rol nagusi bat jokatzen
duelarik, bai eragile zuzena giza eskubide eta askatasunak zapalduz, bai eragile
zeharkako bezela Euskal gizartearen erabakia beraienakin bat egiten duenean
bakarrik errespetatzen dutenen alibi bihurtuz. Eusko Alkartasuna ez da etsitzen
egoera honekin, guztia blokeatuta eta berdin jarraitzearekin, eta rol gogotsu
bat hartzen du bakea eta normalkuntza politikoa errealitate bat izan daitezen
lortu behar den mikroklima sortzeko.
Eta
lan honi bakegintzarako proposamen batekin heltzen diogu, Galtungeri parafraseatuz,
erderaz “Plan 3-R para la paz” deritzona, hiru fasetan zatituta dagoen egitasmo
batekin: Berraikitzea, errekontziliazioa eta ebazpena.
Berraikitzearen
fasea indarkeri zuzenaren ondorioak aurre egitera zuzenduta izan behar da. Errekontziliazioaren
fasea indarkeri kulturalaren desagerketara, eta ebazpen faseak indarkeri estrukturala
aurre eman behar du, beste era batera esanda, gatazkaren azpian datzan gatazkari
irteera eman behar zaio.
Hiru
fase hauetan aldi bereko jokabidea, demokrazia, eztabaida, aniztasunaren errespetua,
hiritarren erabakiari errespetua eta, bere ordezkaritza demokratikoa hauteskontzien
bitartez kreditatuta daukatenen artean, adostasun politiko berri bat bilatzeko
konpromesua, pertsona guztien eta era guztietan giza eskubide guztien errespetu
eta defentsaren konpremesua areagotzeko klabean egiten bada, ziur nago Euskal
Herriko gizarteak irrikatzen, larriz erreklamatzen duen eszenatoki berri horretara
eramango gaituela.
Constatación del déficit democrático
Señalaba
que estamos en un contexto social y político que para Eusko Alkartasuna, se
caracteriza por una situación de déficit democrático. Indudablemente es
una afirmación dura pero es real, y si queremos avanzar no podemos caer en la
tentación de suavizarla; la construcción de la paz -como señala John Paul Lederach-
debe enfrentarse y adaptarse a las realidades y dilemas que presenta la propia
naturaleza de los conflictos.
Y
hay déficit democrático porque hay personas a las que se les ha arrebatado la
vida; hay personas a las que se les quiere arrebatar la vida; hay personas que
tiene miedo de expresar sus opiniones, dar a conocer su profesión; hay cargos
públicos que no pueden desarrollar con normalidad las labores propias del mandato
democrático que han recibido de sus electores; hay muchas familias enteras -una
ya sería demasiado- que ven restringidas sus libertades individuales, que no
pueden hacer vida normalizada, por miedo a quienes practican la violencia.
Y
en esta misma sociedad hay déficit democrático también, porque hay personas
que no tienen garantizado su derecho a la presunción de inocencia; hay personas
que no tiene garantizado su derecho a la integridad física durante su detención;
hay personas que no tiene garantizada la atención letrada por una persona de
confianza, mientras están detenidas o en su posterior comparecencia ante el
juez.
Hay
déficit democrático porque -como he señalado- no se respetan los derechos y
libertades individuales, pero también hay déficit democrático porque no se respetan
los derechos y libertades colectivas.
No
se respetan los derechos y libertades colectivas cuando se impide a un grupo
político llevar adelante su actividad con normalidad democrática bien sea por
la violencia terrorista en cualquiera de sus manifestaciones, bien sea mediante
la criminalización, por ejemplo, de los partidos democráticos de ámbito nacional
vasco, so capa de combatir el terrorismo, como se hizo con el llamado pacto
antiterrorista firmado por la entente PP-PSOE.
No
se respetan los derechos y libertades colectivas cuando se ignoran, no se cumplen,
o se cambian por la puerta falsa, los consensos políticos y marcos jurídicos
que se han aprobado directamente por la ciudadanía en las urnas, como es el
caso del Estatuto de Gernika; o cuando no se cumplen, o se hace caso omiso,
los acuerdos democráticos tomados legítimamente por las instituciones vascas,
bien sea por quienes quieren imponer sus tesis mediante la violencia; bien sea
por quienes desoyen cualquier decisión que no coincida con sus propios planteamientos
políticos, como ha ocurrido -por ejemplo- con las decisiones del Parlamento
Vasco y el Congreso de los Diputados sobre política penitenciaria. No hay respeto,
tampoco, cuando no solo no se admiten cauces democráticos para el ejercicio
de un derecho como el de Autodeterminación, reconocido por la Comunidad Internacional,
sino que las Constituciones española y francesa prohiben la libre determinación
del Pueblo Vasco vulnerando así la declaración Universal de los Derechos Civiles
y Políticos aprobada por la ONU en 1966 y ratificada, paradójicamente, por ambos
Estados.
Y
,finalmente, también hay déficit democrático cuando no está garantizada la igualdad
de oportunidades -una de las claves de la democracia- a la hora de hacer llegar
los respectivos proyectos políticos al conjunto de la ciudadanía; y no hay igualdad
de oportunidades cuando responsables políticos se ven amenazados o agredidos
por quienes practican la estrategia de la violencia, pero tampoco hay igualdad
de oportunidades cuando desde los medios que se controlan directa o indirectamente
desde el poder, se ocultan, se impiden que lleguen a la opinión pública, o se
manipulan los mensajes y propuestas políticas de partidos radicalmente democráticos
que no coinciden con las tesis, o no se someten servilmente a las directrices
del pensamiento único.
Constatación de la existencia de un problema
político no resuelto
La
descripción de este contexto social y político nos lleva directamente a la constatación
de que además de estar ante un problema humano dramático; además de estar ante
un problema de violencia y violencia terrorista inadmisible; estamos también
ante un problema político no resuelto: la llamada ‘transición democrática’
dejó sin resolver el encaje político de Euskal Herria y su articulación territorial
interna.
Ahora
bien, también quiero dejar muy claro en nombre de Eusko Alkartasuna que la constatación
de la existencia de este triple problema no significa ni justificar, ni avalar,
ni disculpar las actuaciones de ETA y de quienes están detrás de la estrategia
de la violencia.
En
esta situación de limitación de la democracia, la estrategia de la violencia
juega un papel estelar, lo cual significa que las instituciones deben adoptar
todas las medidas que estén en su mano para evitar que se conculquen los derechos
humanos; pero también quiero decir, con igual claridad, que las limitaciones
de la democracia nunca se combaten con más limitaciones de dicha democracia:
la falta de democracia se combate con mas democracia; con el reforzamiento de
la pluralidad, nunca con la imposición del pensamiento único que es incompatible
con la democracia.
La defensa de los Derechos Humanos: objetivo
prioritario
Desde este planteamiento,
y en la línea subrayada por el Lehendakari en su intervención, la defensa de
los derechos humanos y las libertades de todas las personas, así como la erradicación
de la violencia, constituyen para nosotros un objetivo prioritario, al servicio
del cual la Ertzaintza ha de seguir poniendo toda su capacidad humana y técnica
como policía integral que actúa siempre en parámetros estrictamente democráticos.
Desde esta perspectiva reiteramos nuestro apoyo a esta institución, que nace
directamente de la voluntad popular, y a quienes forman parte de ella, en su
actuación democrática. Al mismo tiempo reclamamos el reconocimiento efectivo
por parte del Estado de su carácter de policía integral, así como su homologación
con otras policías europeas, y en consecuencia que se le facilite tanto el acceso
a las fuentes de información de otras policías integrales de los estados de
la Unión Europea, como las dotaciones humanas y materiales necesarias para poder
desarrollar con la máxima eficacia su labor.
Además
de abordar la tarea directa de impedir la actuación de quienes se mueven en
la estrategia del terror, de la violencia, en Eusko Alkartasuna defendemos que
la mejor manera de solucionar todos los problemas que están en la base de este
déficit democrático, es precisamente impulsar la profundización en la democracia,
tomando un papel activo a la hora de promover el ‘microclima’ necesario
para que la paz y la normalización política puedan ser una realidad.

Plan 3-R para la Paz
Papel
activo que a efectos dialécticos lo concretamos en ese ‘Plan 3-R para la
Paz’, Reconstrucción, Reconciliación y Resolución, que citaba al comienzo
de mi intervención en euskera; un plan en tres fases, que se dan simultáneamente
y que hay que abordar también simultáneamente en cada uno de los campos, con
el fin de ir eliminando todos los factores generadores de tensión y de enfrentamiento
en nuestra sociedad.
Reconstrucción: opción preferencial por las
víctimas
La
fase de reconstrucción debe estar dirigida a afrontar los efectos de la violencia
directa, lo cual significa plantear, desde las instituciones y desde la sociedad,
una opción preferencial por las víctimas. Afrontar los efectos directos de la
violencia supone en primer lugar afrontar la situación de quienes han sufrido
de forma directa esa violencia, afrontar y dar respuesta a la situación de las
víctimas. Con la legitimidad que nos da a Eusko Alkartasuna ser los primeros
que, desde el ámbito político, dijimos públicamente en su día que las instituciones
debían abordar esta cuestión, y realizamos una autocrítica subrayando que era
incomprensible que desde las instituciones -empezando por las de ámbito estatal-
se hubiese tenido olvidada esta cuestión, tengo que afirmar que a pesar de lo
realizado en los últimos años y salvando la buena intención de todos, lo hemos
seguido haciendo mal por parte de todos. La realidad es que no hemos sabido,
o quizás desde algunos ámbitos no se ha querido, sacar a las víctimas de la
confrontación política partidista.
Creo
sinceramente que si somos capaces de renunciar a utilizar esta cuestión como
arma arrojadiza en la confrontación política partidista, vamos a poder avanzar
en esta nueva etapa política que se ha abierto el 13 de mayo. En esta línea,
las propuestas que vamos a poner en marcha desde el gobierno y que ha adelantado
el Lehendakari Ibarretxe, van a contribuir positivamente en este empeño: tanto
la puesta en marcha de una nueva oficina de atención a las víctimas, dotada
suficientemente de medios humanos y materiales, como la potenciación y complementación
de las ayudas materiales y la atención psicológica que actualmente se presta
a las víctimas del terrorismo, van a suponer avances importantes; asimismo el
compromiso de crear en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, una ponencia
específica de Víctimas del Terrorismo que aborde la problemática específica
de estas personas, creo que puede ser un nuevo e importante esfuerzo de atención,
solidaridad y reparación con todas las personas que han sufrido de forma mas
o menos directa la tragedia, la injusticia de la violencia, del terror.

Junto con este necesario reconocimiento y justa reparación
a las víctimas, aunque en un plano conceptual muy distinto, tenemos que abordar
también la cuestión de los presos y sus familias: Esta es una cuestión, con
su correspondiente carga de injusticia, que genera también tensión, crispación,
y dificulta la consecución de un ambiente distendido que favorezca la normalización.
Sobre ello se ha dicho todo ya, y la postura de mi partido es sobradamente conocida.
Desde que surgió Eusko Alkartasuna, hace ya mas de quince años, hemos mostrado
nuestra disconformidad y oposición a una política penitenciaria que, además
de no ser coherente con la legislación correspondiente del estado español y
castigar a quien no ha cometido ningún delito, como son las familias de las
personas que están en prisión, ha demostrado su total ineficacia y ha generado
un clima de crispación social que no ha contribuido ni contribuye en nada al
proceso de normalización.
Dentro
de esta fase de reconstrucción, pero íntimamente relacionada con la de Reconciliación,
se sitúa la iniciativa novedosa, que estoy convencido va a ser de gran trascendencia,
de poner en marcha el Observatorio de Derechos Humanos y Libertades con el fin
de atender a todas aquellas personas que sufren especialmente la violencia física
y psicológica. Esta iniciativa que surge del trabajo desarrollado por la ponencia
sobre víctimas de la violencia en la pasada legislatura, por su diseño y la
implicación de personas y colectivos de prestigio -situados al margen de las
confrontaciones partidistas-, va a suponer un impulso importante de atención
a las víctimas y de rearme moral de la sociedad que es el objetivo de la segunda
fase.
Reconciliación
y Revolución Ética
Esta
segunda fase denominada de la Reconciliación debe de estar dirigida a la desaparición
de la violencia cultural y debe suponer una auténtica revolución ética para
el conjunto de la sociedad vasca. Partiendo de la labor que desarrolle el Observatorio
de Derechos Humanos y Libertades, y junto con la campaña de sensibilización
social que el gobierno va a desarrollar, debemos abordar entre todos una tarea
muy intangible pero muy importante: impulsar una auténtica revolución ética
frente a la perversión que la violencia genera en todos los ámbitos de la vida.
Por
efectuar un pequeño recorrido por estas perversiones que se han producido en
las últimas décadas y que aún perviven, podríamos hablar de las veces que se
ha esgrimido la justificación de un asesinato por estar en “guerra”, mientras
que no se admitía estar en “guerra” cuando el muerto era de la propia organización.
Las veces que se ha subrayado el principio de que el fin no justifica los medios
cuando se trataba de una acción de ETA, mientras que si se trataba del GAL se
argüía que era la única forma de defender la democracia y, por tanto, no solo
estaba y está justificado, sino que ha sido loable y recompensable con ascensos
al generalato.
Se
ha denunciado, y se denuncia ahora, la tortura en comisaría, y se ha visto normal
la tortura a un secuestrado o a una familia que vive amedrentada por actuaciones
de la llamada violencia callejera; y viceversa: se ha denunciado la tortura
de un secuestrado, y de todas las personas que sufren el acoso de la violencia,
y se ha escondido, y se sigue escondiendo ahora, cuando no se justifica, la
tortura a un detenido por presunta relación con ETA.
Se
han graduado las presencias y la contundencia de las condenas dependiendo de
la situación, estatus social o profesión de la víctima: No ha sido lo mismo
si la víctima era un político, un periodista, un ertzaina, un militar, un guardia
civil o policía nacional, o -no digamos nada- si la víctima era un pobre ciudadano
al que ETA le había colgado el cartel de relación con la droga.
Ante
este panorama, hoy –cuando debemos abordar esta fase de reconciliación-, es
más necesario que nunca proclamar y difundir principios éticos básicos en defensa
del derecho a la vida, de la inviolable dignidad de la persona humana, de que
el fin nunca justifica los medios, de que en materia de Derechos Humanos nunca
caben excepciones. Quien calla, oculta, disculpa o justifica una violación de
los derechos humanos, por pequeña que esta sea, está apoyando e impulsando todas
las demás violaciones de los derechos humanos.
La
revolución ética depende del compromiso de todas las fuerzas políticas con la
defensa y exigencia de respeto de todos los derechos humanos, para todas las
personas, y en todas las circunstancias.
Resolución y nuevo consenso no excluyente
En
la fase de resolución debemos afrontar la violencia estructural, en otras palabras,
debemos implicarnos en dar salida al conflicto subyacente buscando un nuevo
consenso político.
Consenso
que debe asentarse sobre el reconocimiento y respeto a la pluralidad de nuestra
sociedad, y sobre el compromiso con los principios democráticos. A la vez debe
partir de una verdad de perogrullo, aunque en la práctica no suele ser tan evidente:
en el ámbito político institucional no hay nada inamovible, no hay dogmas; en
otras palabras ni la constitución española o francesa, ni el Estatuto de Gernika
o el Amejoramiento de Navarra son eternos.
Con
frecuencia se suele argüir que el máximo consenso está situado alrededor del
Estatuto de Gernika; y lo que fue verdad hace veintidos años hoy es un argumento
trampa ya que el ‘Pacto Estatutario’ de 1979, ha devenido hoy
en ‘Fraude Estatutario’. El hecho de que cerca de cuarenta
competencias estén hoy todavía sin transferir, y -lo que es tan importante o
más- que muchas de las competencias transferidas se hayan recortado por la vía
de hecho, a través de una maraña interminable de Leyes Orgánicas Básicas, nos
llevan a la contrastada conclusión de que el Estatuto que hoy se está aplicando
es el que perdió el referéndum de octubre del 79, no el que fue aprobado -recordémoslo-
por mas del cincuenta por ciento de las personas con derecho a voto en la Comunidad
Autónoma. Muchos de los que entonces dimos nuestro apoyo, ya no nos sentimos
identificados con la realidad que se está aplicando.

Así pues, la cuestión fundamental no reside, por tanto, en los incumplimientos
estatutarios concretos, por muy graves que sean estos -tanto cuantitativa como
cualitativamente- sino en el hecho de que el pacto que hace veintidos años consiguió
poner en marcha el Autogobierno ha sido incumplido, devaluado y relativizado
por la falta de voluntad política de una de las partes. Desnaturalizadas por
completo muchas de las concepciones que fundamentaron aquel pacto político,
y en particular el reconocimiento de la singularidad histórica y política del
hecho nacional vasco, hay que concluir que, a fecha de hoy, el marco estatutario
actual está políticamente agotado y –en opinión de Eusko Alkartasuna- no representa
un instrumento válido para la satisfacción de las aspiraciones políticas de
una mayoría de los vascos.
Y
esta afirmación no debe ser ocasión de escándalo; antes bien ha de ser motivo
de reflexión sobre una consideración básica en democracia: los consensos políticos,
y los marcos jurídicos de ellos derivados, son hijos de circunstancias políticas
e históricas concretas que, en el caso que nos ocupa, hay que contextualizar
en el momento histórico de la transición desde la dictadura; momento que exigió
innegables y evidentes renunciaciones políticas temporales, en aras de la responsabilidad
democrática. Pero no debemos paralizar el reloj de la historia renunciando a
perfeccionar los marcos políticos de acuerdo con unas circunstancias que –afortunadamente-
ahora no son las de antes. Paradójicamente, no deja de ser un sarcasmo que,
si nos atenemos a las últimas declaraciones del presidente Aznar, aquellos tiempos
y circunstancias eran más propicias para la profundización en la democracia
y en el autogobierno, que los actuales.
Aunque
estas razones expuestas, ya serían suficientes para ver la necesidad de conseguir
un nuevo consenso o, si se quiere, restaurar el anterior; creo que es más importante
–si realmente queremos abordar el conflicto subyacente- empeñarse en conseguir
un nuevo consenso político que no deje a nadie fuera: ni a los que hace veintidos
años quedaron al margen; ni a ninguno de los que entonces formaron parte del
consenso.
¿Por
donde puede ir este consenso?: por el camino del reconocimiento del otro, de
su derecho a ser lo que quiera ser, por la renuncia a imponer nuestro propio
paradigma.
El
reconocimiento del principio de que los vascos somos quienes decidimos –llámese
derecho de autodeterminación, vía de los derechos históricos, soberanismo o
cualquier otra formulación- es la base que ha de permitir alcanzar un nuevo
consenso político que dé respuesta, en clave democrática y de estricto respeto
a la pluralidad, a problemas como la territorialidad.
Se
argüirá que éste es un planteamiento nacionalista, pero no es verdad; es un
planteamiento democrático que supera la actual imposición de un planteamiento
de ámbito nacional español o francés, sin imponer el planteamiento del ámbito
nacional vasco, y permitiendo un nuevo marco que respete a ambos.
Así
las cosas, desde Eusko Alkartasuna, al tiempo que impulsamos el necesario tránsito
hacia un nuevo marco político, mantendremos la exigencia del cumplimiento íntegro
de los contenidos competenciales del Estatuto de Gernika y de la Ley del Amejoramiento
de la Comunidad Foral de Navarra, en la medida en que todo avance en la dirección
de nuestros objetivos nos irá acercando progresivamente al punto de llegada
y hará más fácilmente alcanzable el cambio de escenario que propugnamos.
Este
proceso se ha de llevar adelante mediante un diálogo democrático, no para imponer
un determinado modelo, sino para facilitar que todas las fuerzas políticas pongan
encima de la mesa sus proyectos de futuro y, a partir de esas bases, se pueda
trabajar en la consecución de una síntesis democrática.

Un
esfuerzo de responsabilidad. Un esfuerzo de consenso
Sobre
estas premisas, en opinión de Eusko Alkartasuna se puede avanzar de forma definitiva
hacia la pacificación y la normalización política, hacia la normalización política
y la pacificación.
Este
objetivo, este reto de responsabilidad, nos obliga a todos a poner una base
sólida sobre la que construir un nuevo consenso político, un nuevo acuerdo que
de respuesta a las demandas de la sociedad vasca.
La
oferta que nos ha planteado el Lehendakari, así como las iniciativas que el
Gobierno va a impulsar, pienso que pueden servir para conseguir ese objetivo
de sentar las bases para ulteriores acuerdos, para facilitar la labor de hacer
política con mayúsculas.
Ø Manifestar
nuestro compromiso en la defensa de todos los derechos humanos, para todas las
personas, en todas las circunstancias, sin excepción alguna.
Ø Rechazar
todo tipo de violencia, apostar inequívocamente por las vías políticas y democráticas,
y exigir a ETA el abandono de la violencia.
Ø Constatar
la existencia de un problema de naturaleza política, y señalar el diálogo como
único instrumento válido para resolverlo.
Estas
tres cuestiones básicas creemos que pueden constituirse en elemento de consenso
entre todos los grupos de la Cámara, siempre que se esté dispuesto a hacer sólo
política, a reconocer la pluralidad de la sociedad vasca, a respetar y acatar
la voz, la palabra, la decisión de la sociedad vasca en todos los casos: cuando
coincide con los propios planteamientos y cuando se aleja de nuestras propias
posiciones.
Bukatzeko,
berriz errepikatu nahi dut Eusko Alkartasunak gizabanakoen eta kolektiboen giza
eskubideen errespetua exijitzeko daukan konpromesua.
Gure
konpromesua elkarrizketaren defentsarekin, demokratok gure arasoak konpondu
ahal izateko daukagun tresna bakarra bezala, gure desberdintasunak argitzeko
eta adostasun berriak lortu ahal izateko.
Gure
konpromesua Euskal Herriak daukan ahots, hitz eta erabakiaren, ontzat hartzearekin
eta honen defendatzearekin
Oinarri
hauetatik bakarrik demokraziaren sakontze prozesuaren garapena, normalkuntza
politikoa eta baketzea lortu dezakegu. Euskal Herriko gizarteak irrikatu eta
exijitzen diguna.
Oinarri
hauekin, lehendakari, planteatu dizkiguzun ekimenei sostengua ematen diegu.
Oinarri
hauekin Eusko Alkartasuna prest dago ganbara honetan ordezkatuta dauden alderdi
guztiekin partekatzera egin behar dugun lana eta erantzunkizuna, Euskal Herrirako,
askatasunean, etorkizun paketsu bat lortu ahal izateko.

Jatorria: Eusko Alkartasuna