Discurso en el pleno monográfico sobre autogobierno

Pleno Autogobierno 25.10.01

Legebiltzarreko Presidentea, Lehendakari, Legebiltzarkideok:
Euskal Herriko txoko honetako hititargoa
ordezkatzen duen ganbara honetan, geure autogobernuari buruz ausnarketa sakona
egitera gatoz gaur, edo asmo horretan etorri gara, batzuk behinik behin. Autogobernuaren
gaia, guretzat ezezik, Euskadiko Elkarte Autonomotik kanpo bizi diren herrikideentzat
interes haundiko gaia dugu, dudarik eta gabe. Horrexegatik, hasi baino lehen,
den denei, bai Euskal Herrian, bai eta Euskal Herritik kanpo dauden den-denei,
neure agurra igorri nahi diet. On n´a pas l´habitude de s´adresser a ceux qui
habitent de l´autre coté de la frontière, mais je crois tout à fait qu´il faut
le faire dans cette occasion, lorsqu´on discute sur l´autogouvernement de notre
Pays, un pays dont la Communauté Autonome Basque n´est qu´une partie, très important,
si vous voulez, mais une partie de notre territoire national. Donc que bonjour
a tous et a toutes, et bon dia a toti los que parlan lo gascon o l´occità al
nord del nostre pais.
Gaur, lehengo Uztailean Lehendakariaren
kargu-hartzeko Osoko Bilkuran agindutako konpromezuaren ondorioz deituta hemen
biltzen gaitun eztabaida hau, iragan diren legegintaldietan legebiltzar honetan
burutu diren eztabaidetan erabilitako gai batzuei lotuta dago, ezpairik gabe.
Eztabaida guzti horietan, oinarrizko kezka amankomuna egon izan da beti, esan
nahi baita, Euskal herriko txoko honetako autogobernua arautzen duen Gernikako
Estatutoari buruz, Espainiako gobernuek mantendu duten jarreraren inguruko kezka
sakona, Estatutoaren garapenaren posibilitateen debaluazioa, transferitu gabeko
konpetentziak gauzatzen ez diren bitartean, eta Estatuko oinarrizko legediaren
bitartez gure autogobernuaren kontrako eraso etengabea  gelditzen ez den bitartean.
Eta berriro gatoz gaur honera,
Euskal herria osatzen duten hiru errealitate politikoetako baten borondatea
islatzen duten erakunde honetan, gure herriarentzat hain garrantzi haundikoa
den gai honetaz mintzatzera eta eztabaidatzera; eta bagatoz, Maiatzaren 13an
ospatutako hauteskundeen ondoren daukagun textuinguru politiko berrian, zeinean
euskal hiritargoaren gehiengoak gure autogobernuaren desitxuratze larria salatu
eta euskal gizartearen borondatea errespetatu behar dela defendatzen dugunon
jarreraren alde azaldu baita. Hainbeste eta hainbeste erretolika hutsal eta
merkearen aurrean, eta Gernikako Estatutoaren ustezko eta faltsukeriazko defentsaren
aurrean, ezin ukatuzko egia esaten dugunona. Ezin ukatuzkoa baita erreferendum
baten bidez orain 22 urte dela onartutako Lege Organikoa, oraindik betetzeke
dagoela, lege hori garaian garaiko espainiar gobernuen nahikundearen araberako
alderdikeriaren  menpe jarri dela behin eta berriro, garapen autonomikoa iruzur
haundi batean bilakatu dela, ez konpetentzien transferentzia-faltagatik bakarrik,
horri gehitu behar baizaio oinarrizko legeen bidez antolatu diguten sare gaiztoa.
Iruzur galanta, Espainiako estatua Europako Batasun Ekonomikoan 1986an sartu
zenean borobildutakoa, gure konpetentzien ordezkaritza eta defentsa ebazten
zaigularik.
Guk, Eusko Alkartasunatik, beti defendatu dugu proiektu guztien zilegitasuna,
baldin proiektu horiek bide demokratikoetatik defendatzen badira, naski; beti
esan izan dugu, batzuen eta besteen egitasmo politiko legitimoak baino haratago,
gehiengoak demokratikoki ontzat emana onartu behar dugula. Horrexegatik salatu
behar dugu, berriro ere, Gernikako Estatutoaz ari garelarik, negoziatu beharra
izan dugun espainiar gobernuek ez dutela 1979ko Urriaren 25 Estatuto haren alde
azaldutako borondate maioritario eta demokratikoa errespetatu.
Larria den asuntu baten aurrean gaude, ezpairik gabe, gure Herria ataka
gaiztoan zegoen une historiko hartan euskal abertzaletasunak konpromezuzko jarrera
bat hartu beharra izan baitzuen. Unean uneko egin behar izaten dela esan ohi
da, eta 1979ko Urrian pragmatismozko ahalegin haundi bat burutu behar izan zen
konpromezuzko oreka bat lortzearren. Egin egin beharra izan zen, nahiz gure
asmoen betegarri ez izan. Bainan une historiko hartan -eta argi eta garbi dago
ez ginela Estatuaren deszentralizazio administratibo baten aurrean, euskaldunon
borondateari zegokion nazio-botere baten berreskuratze- prozesu baten aurrean
baizik -hau da, gaurregun batzuek behin eta berriro ukatzen duten arazo politiko
bati aterabide bat lortzeko ahalegin baten aurrean-.
Eta zenbait arlotan -dela ekonomian, dela gizarte-kontuetan, edo kulturan
edo azpiegituretako sailean- genituen arazo latz eta premia larrizkoetan gure
hutsuneak betetzeko adinako konpromezu baterantza abiatu ginen. Behar baikenuen
gure kultura eta hizkuntza propioa defendatu, gure industria beherantzako jetsiera
zorotik atera, gure ingurugiroaren degradazioa gelditu. Eusko Alkartasunarentzat,
une historiko hartako hitzarmena, berriro diot, ez zen inondik inora gure asmo
abertzaleen betegarri izan, baina ez genion muzinik egin, premiazko beharrei
aurre egiteko lanabesa lortu nahi baikenuen, nahiz eta egun guztiz ez nahikotzat
jotzen dugun. Bainan inboluzio politikoak bazterrak ikaratzen zituen une hartan,
ez dugu dudarik egiten lanabes harek Euskal herriaren eskubide historikoak bildu
zituela bere baitan, bai eta naziotasunaren printzipioak eta Nafarroarekin egin
zitekeen komunitatearena, lurralde honek euskal nazioaren proiektukide izateko
zuen eskubidea jasotzen zela.
Konpromezu horri iruzur egin zaio, nabarmen, ezpairik gabe eta gelditu barik.
Nabarmen nabarmen, esan dut. Euskal Alkartasunarentzat, gauza bat esan behar
baita, argi eta garbi; Gernikako Estatutoarentzat baietza, erreferendumera eramaten
zen textuaren potentzialitateak era nahiko konkretu eta amankomun batean ulertzen
baitzen. Ikusi besterik ez dago boto eske ibili zirenen adierazpenak -baietzaren
alde zein ezetzaren alde kanpainan ibili zirenenak- hau da gaurko Partido Popularraren
aurreko zuzena izan zen Alianza Popularraren adierazpenak. Edo, 1980ko Legebiltzarrerako
Hauteskunde Kanpainan aurkeztu ziren alderdien programak. Horiek aztertuz, gauza
bat ageri da, argi eta garbi: boto eskatzeko gure hiriterrei, Estatutoaren edukinaz
eta potentzialiteaz explikatu zitzaiena, eta orian Estatutoaren aitzakiarekin
saldu nahi digutena ez daukate apenas antzik.
Iruzur osoa eta nabarmena, beraz, egiten dena, baietza baldintza jakin batzuekin
eskatu, eta gero irentsi arazi nahi izatea, oso gai garrantzitsuetan, boto eske
ibili ginen harekin eta botoen ontzian garaile irten zen harekin antzik ez duen
zerbait. Horra iruzurra.
Konpromezu horri iruzur egin zaio behin eta berriro, ez bakarrik erreferendum
baten bidez onartu genuen harekin sekulako “kanbiazoa” egin digutelako, baizik
eta, are gehiago, Estatuko gobernuek azpijana egiten aritu baitira gure autogobernuaren
aurka, Estatuko oinarrizko legediaren bidetik. Saiatu ziren, koarteleetako zarata
entzuten zelarik 1981ean, eta, haien karietarat, gauzatutako paktu autonomikoen
ondoren etorri zitzaigun LOAPA onartezina erditu: zeinen traketsa izango zen,
Madrileko Kongresuan korrika eta presaka onartu zuten LOAPA hura, non Konstituzio
Auzitegi Gorenak ere atzera bota behar izan baitzuen! Bidebatez, erran behar
dut tankera berekoa ematen duela Aznar-en gobernuak egunotan kolokatu nahi digun
“Ley General de Cooperación Autonómica”…
Handik aurrera, berriro ere narru gorritan ez gelditzearren-edo, azpi-jana
beste era batera burutzeari ekin zioten, eta sator lanean burutu amesten zuten
loapizazio hura, gure garapen estatutarioa zeharo desitxuraturik gelditu delarik.

Han sido, pues, dos décadas largas en las que no solamente se ha faltado
al espíritu que animaba el pacto estatutario, sino que, además, se ha producido
una pérdida constante de contenido material del pacto, a través de los ataques
a nuestro autogobierno por una triple vía:
1.     
las leyes básicas promulgadas por las Cortes Generales, que han invadido sistemáticamente
competencias propias de la CAV. El tenor de iniciativas legislativas del gobierno
español actual sigue fielmente esa tendencia.
2.     
las interpretaciones del Tribunal Constitucional y sus sentencias, que han cercenado
el espíritu y el contenido del pacto de autogobierno a la hora de su aplicación
y
3.      las fórmulas de recepción del Derecho
Europeo, al producirse cesiones de competencias propias sin la contraprestación
de participar directamente en las instituciones europeas, revirtiendo así al
Estado un poder de negociación y cogestión que debería corresponder a nuestras
instituciones, asunto sobre el cual nos extenderemos más adelante.
Este es el cuadro propiciado por quienes hoy, viendo que la sociedad vasca
respalda mayoritariamente proyectos políticos que quieren no solamente el respeto
al compromiso estatutario del 79, sino que invocamos las propias disposiciones
y previsiones del marco jurídico estatutario o nuestros propios y legítimos
planteamientos políticos -como es el caso de Eusko Alkartasuna- para ir más
allá, vuelven a obsequiarnos con la defensa retórica del Estatuto. Defensa,
repito, absolutamente retórica, puesto que quienes la hacen son aquellos que
han hecho caso omiso de lo que los vascos y las vascas refrendaron con su voto
hace ya 22 años.
Esto ya lo han oído ustedes, lo
hemos venido denunciando repetidamente. Estamos ante un gran fraude estatutario,
y el Estatuto de 1979 -como lo recordaba nuestro portavoz Rafa Larreina el 22
de Octubre de 1999 en esta misma Cámara- no solamente no se ha cumplido, sino
que se ha devaluado, se ha transformado, hasta convertirse, en la práctica,
en el Estatuto que propugnaban quienes desde Alianza Popular pedían el no para
el Estatuto de Gernika, es decir, el Estatuto de Gernika ha sido sustituido
fraudulentamente por el Estatuto que perdió el referéndum.
No es nuevo tampoco que a los ataques al
contenido y al espíritu del autogobierno pactado, añadamos la firme denuncia
sobre las transferencias pendientes, hasta el punto de que su reclamación ha
venido figurando de manera recurrente en nuestros sucesivos programas electorales.
En el caso de la CAV, y 22 años después, y tal como este Parlamento, a través
de un informe votado por unanimidad, puso de relieve, cerca de cuarenta competencias
siguen sin ser transferidas, figurando además entre ellas algunas de importancia
vital para nuestro desarrollo y para el bienestar material de la ciudadanía
vasca.
Dentro de la lista de materias
todavía sin transferir, observamos con especial preocupación los incumplimientos
en materia socio-laboral, cuyo bloque o núcleo central queda aún pendiente de
transferencia (políticas activas y pasivas de empleo, Régimen Económico de la
Seguridad Social, etc.), impidiéndose así la aplicación de medidas propias que
nos permitan actuar de una manera más profunda en cuestiones claves para la
creación de empleo estable, la corrección del desequilibrio entre hombres y
mujeres, la reducción de la jornada laboral, el marco autónomo de relaciones
laborales.., medidas que permitirían, en definitiva, intensificar políticas
que incidieran de forma directa y sin intermediarios en la problemática específica
del desempleo, que a pesar de los grandes avances propiciados por la política
del Gobierno Vasco y de la concertación social en Euskadi, sigue siendo todavía
uno de nuestros problemas más acuciantes.
Y no es que lo digamos solamente nosotros, desde Eusko Alkartasuna. Estas
transferencias, así como otras también pendientes en materia de Infraestructuras,
Crédito Público, Justicia, Industria, Investigación Científica y Técnica, ya
fueron objeto de reconocimiento, aceptación y priorización, a partir del llamado
“Informe Zubia” del Gobierno vasco de 1993 y la aprobación unánime de la Cámara
del citado informe en 1995, a pesar de lo cual el Gobierno Español ha persistido
y persiste en su actitud desleal hacia el marco acordado y hacia la voluntad
de nuestras instituciones.
A nuestro entender, por lo tanto, la cuestión fundamental no reside, en
los incumplimientos estatutarios concretos, por muy graves que estos sean, tanto
cuantitativa como cualitativamente, sino en el hecho de que el pacto que hace
ya veintidós años consiguió poner en marcha el Autogobierno en esta parte de
Euskal Herria ha sido incumplido, devaluado y relativizado por la falta de voluntad
política de una de las partes. Y en el colmo del fraude generalizado, y rizando
el rizo de la desvergüenza política, en las vísperas de este Pleno se pretende,
mediante la oportuna filtración periodística, liquidar el asunto de las transferencias
pendientes diciendo cosas como que la gran mayoría de ellas pertenece, según
la Constitución, al Estado. Por supuesto, desde la acostumbrada y unilateral
interpretación.
Desnaturalizadas por completo muchas de las concepciones que fundamentaron
aquel pacto político, y en particular el reconocimiento de la singularidad histórica
y política del hecho nacional vasco, que ahora se pretende negar, hay que concluir
que, a fecha de hoy, el marco estatutario actual, para Eusko Alkartasuna, está
a efectos prácticos políticamente agotado y no representa, a nuestro juicio,
un instrumento válido para la satisfacción de las aspiraciones políticas de
una mayoría de los vascos.
Para quienes no solamente se han encargado de materializar este monumental
fraude autonómico, este monumento al gescarterismo en materia de autogobierno,
y a renglón seguido se escandalizan de que queramos superar el Estatuto y propiciar
nuevos consensos políticos, conviene refrescarles la memoria y recordar que
el propio Estatuto de Gernika, a través de su Disposición Adicional única, se
cierra en clave de progreso del autogobierno, al anunciar que la aceptación
del actual régimen de autonomía no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos
que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Y añadimos,
desde Eusko Alkartasuna, que desde el máximo respeto a la tradición y a los
derechos históricos,  el título más relevante de reivindicación es aquél que
viene respaldado por la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro País,
democráticamente expresado en las urnas.

La entrada del Estado español en la CEE. El doble
fraude estatutario.
Hemos mencionado antes, como fuente de pérdida de contenido material del
Estatuto, las fórmulas de recepción del Derecho Europeo, al producirse cesiones
de competencias propias sin la contraprestación de participar directamente en
las instituciones europeas, revirtiendo así al Estado un poder de negociación
y cogestión que debería corresponder a nuestras instituciones, asunto sobre
el cual nos extenderemos más adelante.
Esta denuncia de Eusko Alkartasuna
tampoco es de hoy. En esta misma Cámara, Juan Porres, actuando como portavoz
de EA, decía ya en Abril de 1987, y cito textualmente: “todos sabemos que, a
consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Europea, se produce una transferencia
de competencias, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, a favor de
Europa. Lo que de ninguna manera se produce es una transferencia de competencias
de la Comunidad Autónoma al Estado. Las competencias que venía ejercitando la
Comunidad Autónoma siguen siendo competencias de la propia Comunidad Autónoma,
lo que quiere decir que si la autonomía significa la capacidad de decidir políticamente,
cuando el Estado adopta determinadas decisiones que deben ser defendidas ante
la comunidad Europea, quien debe adoptar esas decisiones será la comunidad autónoma,
cuando afecte a materias de su competencia, o el conjunto de las Comunidades
Autónomas, cuando afecte a materias de la competencia de más de una comunidad
autónoma.  … Porque si no, nos encontramos con que el Estado asume la capacidad
de decidir la política en materias que, anteriormente al ingreso en Europa,
solo correspondían a la Comunidad Autónoma…”
Eso es justamente lo que ha sucedido
aquí. Podrían haber aducido los gobernantes españoles, en aquellos primeros
albores de la incorporación del Estado español a la CEE, falta de experiencia
en materia europea; pero Eusko Alkartasuna, meses después de la entrada en la
CEE, y he citado aquí la intervención de un portavoz de mi partido en Abril
de 1987, ya denunciábamos el retroceso fraudulento en materia estatutaria, y
advertíamos muy claramente del vaciamiento competencial que se estaba produciendo.
Más tarde, cuando no solamente no cabía  aducir desconocimiento o falta
de experiencia -y menos todavía, después de nuestras denuncias concretas-, el
gobierno español no ha mostrado jamás el mínimo interés por corregir este auténtico
secuestro de nuestras competencias.  Y cada vez que se ha suscitado un debate
sobre esta cuestión, se ha echado tierra sobre el asunto.
No se dio por enterado el gobierno español ni cuando el tratado de Maastrich
consolidó y ratificó el principio de subsidiariedad, en lo que representa de
respeto y no vulneración de las legislaciones propias de todas las instituciones
y órganos de la Unión, al acompañarse en dicho tratado una declaración de la
República Federal de Alemania, Austria y Bélgica sobre la subsidiariedad que
decía, textualmente: “para los gobiernos alemán, austríaco y belga es evidente
que la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad,
no solo afecta a los Estados miembros, sino también a sus entidades, en la medida
en que éstas disponen de un poder legislativo”. O, lo que es lo mismo, les reconoce
su ordenamiento constitucional, y para nosotros no hay ninguna duda de que este
criterio se tiene que mantener, y que la tan deseada Constitución Europea, que
apoyamos en Eusko Alkartasuna, debe desarrollarlo con la amplitud que la importancia
del tema requiere.
Cuando, por otra parte, el Tratado de Amsterdam, en su versión revisada,
recoge la participación de los entes subestatales en el Consejo europeo, vía
Artículo 203 -antiguo 146- (revisión que se hizo bajo las presiones de los länder
alemanes y austríacos), el Reino de España siguió haciendo caso omiso a nuestras
reclamaciones, y hoy es el día que en diferentes estados miembros se ha articulado
constitucionalmente, sin ir más lejos, la presencia de los länder alemanes y
austríacos, las regiones belgas,  de las Islas de Madeira y Azores, y más recientemente,
de los escoceses y galeses, y su participación activa en el proceso de toma
de decisiones a nivel comunitario, mientras que el gobierno español sigue ignorando
nuestras aspiraciones, persiste en la no aplicación de un artículo que, ciertamente,
no es vinculante, y perpetúa el secuestro de la defensa de nuestros intereses
a nivel europeo, cuestión que más allá de su importancia en términos políticos,
ha tenido y tiene un trasfondo económico que a nadie se le escapa. Y menos a
nosotros, que vemos atacado aquí nuestro Concierto sin poder defendernos directamente
en la UE, y padecemos las decisiones que adopta el gobierno español en múltiples
e importantísimas materias. Sirvan como ejemplo la renuncia del gobierno español
a defender la excepción para fondos estructurales de la Margen Izquierda, Bahía
de Pasajes y Ayala, o la nefasta negociación de las cuotas de pesca, o la indefensión
de nuestros pescadores frente a los desmanes de algunos países europeos en el
tema de las bolantas, por no citar más que algunos ejemplos.
Doble fraude estatutario, pues, en esta ocasión con la introducción de la
variable europea, frente a la cual mi partido, Eusko Alkartasuna, sin perjuicio
de seguir manteniendo nuestra aspiración de convertirnos en una nación europea
en pié de igualdad con las demás en el seno de la UE, planteamos aquí y ahora
una propuesta viable, porque pensamos, y a los hechos constatables de Alemania,
Austria, Reino Unido y Portugal, por ejemplo, nos remitimos, que hay una alternativa
a la situación actual, caracterizada por poder afirmar abiertamente que el español
es el único estado descentralizado de la UE que niega la participación de sus
entes subestatales, en este caso sus CCAA, en las instituciones comunitarias.

Podría argüirse como excusa que la Constitución española deja bien claro
en sus artículos 93 y 149.1.3 que es el Estado quien tiene competencia exclusiva
en asuntos internacionales; pero este es un argumento que la propia sentencia
número 165/1994 de 26 de Mayo de 1994 del Tribunal Constitucional, en el conflicto
de competencia promovido por el gobierno español con motivo de la intención
de abrir una delegación del Gobierno Vasco en Bruselas echaría por tierra, pues
esa sentencia dice claramente, entre otras cosas, y aludiendo expresamente a
la reserva que se haría en función de las relaciones internacionales aludidas
en el artículo 149 de la Constitución española, que “cabe estimar que cuando
España actúa en el ámbito de las Comunidades Europeas lo está haciendo en una
estructura jurídica que es muy distinta de la tradicional de las relaciones
internacionales. Pues el desarrollo del proceso de integración europea ha venido
a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el conjunto de los Estados
componentes de las Comunidades Europeas puede considerarse a ciertos efectos
como ‘interno’.  Se trata pues de una sentencia que abre las
puertas a una presencia directa de las CCAA en Bruselas o Estrasburgo, dentro
del actual marco jurídico.
En otras palabras, es posible, sin perjuicio de mantener nuestras aspiraciones
de soberanía plena para Euskal Herria, articular aquí y ahora un mecanismo de
representación en las instituciones europeas, sin que quepa la coartada de eso
que se ha dado en llamar constitucionalismo de que estamos planteando quimeras.
Porque son mecanismos que, frente a reiteradas manifestaciones en contrario
de los portavoces del Gobierno Aznar, existen y funcionan en varios estados
europeos.
Es este un tema sobre el que espero podamos confrontar propuestas a lo largo
del debate, porque, insisto, es ya una realidad en Europa y permite una amplia
gama de formulaciones. Eso sí, depende, fundamentalmente, de que la voluntad
política del gobierno español sea muy otra de la que viene manifestando en este
y otros asuntos relacionados con el autogobierno.
Eso sí, debe contestarse con toda contundencia un argumento falaz y presuntamente
europeísta que se emplea por parte de las posiciones estatalistas contra nuestras
aspiraciones y reivindicaciones de participación en las instancias europeas:
se nos dice que carecen de sentido nuestras reivindicaciones en una Europa en
la que los Estados estarían sufriendo un vaciado competencial. En círculos académicos
se repite una y otra vez que el Estado está siendo vaciado de competencias,
‘arriba’ por la UE y ‘abajo’ por las CC.AA. Debemos decir
que esto es falso. Ningún estado pierde competencias en Bruselas, en todo caso
las comparte, estando, además, siempre presente en todo el proceso de decisión.
Por otro lado, hay muchas competencias hoy en día exclusivas de las CC.AA que
han pasado al ámbito comunitario. Una vez más hay que señalar que al no tener
estas CC.AA ninguna capacidad decisoria en Bruselas, se puede decir que es el
Estado español quien recupera esas competencias y decide sobre ellas conjuntamente
con otros estados. Este asunto es, si cabe, más sangrante cuando observamos
que escoceses, flamencos, valones o diferentes länder alemanes tienen el derecho
a acudir a reuniones junto con la representación del estado al que pertenecen,
si los temas a tratar afectan a sus intereses. En el caso de Euskal Herria,
por el contrario, los  estados español y francés  son nuestros únicos interlocutores
oficiales.
Un nuevo consenso político basado
en la voluntad de la ciudadanía vasca.
Lo anteriormente expuesto nos lleva a la conclusión de que es necesario
un nuevo consenso político, alcanzado entre las fuerzas políticas de nuestro
País, para diseñar el nuevo marco jurídico-político para esta Euskadi que acaba
de comenzar el tercer milenio, y en cuya Comunidad Autónoma más de la mitad
de los habitantes actuales de la CAV en edad de votar no tuvieron ocasión de
refrendar el Estatuto de Gernika porque no tenían 18 años. Ese hecho, añadido
al doblemente fraudulento proceso desarrollado en torno al pacto estatutario,
debería llevarnos, quizás, en una asunto que se ha revelado como tan controvertido,
a una seria reconsideración del marco actual para encaminarnos a un nuevo marco
que recoja los mayores y más representativos consensos de nuestra sociedad,
sin perjuicio de seguir manteniendo, en el plano reivindicativo, las exigencias
democráticas en torno al reconocimiento del hecho diferencial vasco; el rechazo
de interpretaciones tendentes a la uniformidad en el tratamiento de las competencias
que nos son propias; la transferencia inmediata y total de todos los contenidos
pendientes conforme a la letra y al espíritu de nuestros pactos previos; la
reforma y/o derogación de todas las leyes llamadas básicas en los aspectos que
inciden o merman las competencias que nos son propias; la reforma de la Constitución
en lo que se refiere al papel del Senado; la reforma en los procedimientos y
composición del Tribunal Constitucional; la interpretación política de las discrepancias
evitando la judicialización de los conflictos competenciales; la equiparación
legal y real en todos los ámbitos institucionales de las distintas lenguas oficiales
del Estado; la presencia directa de las naciones sin Estado en las instituciones
europeas; el reconocimiento, para el Concierto Económico, como también para
el Convenio Económico, del mismo rango y tratamiento de que son objeto el resto
de los Regímenes Fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea; es decir,
en suma, la revisión de los posicionamientos políticos acerca de toda
una serie de aspectos que se han ido imponiendo de una manera unilateral y que
han constituido, con la ayuda del Tribunal Constitucional actuando de facto
como instancia de parte, todo un entramado que, en opinión de Eusko Alkartasuna,
define un panorama de déficit democrático.
A nadie se le escapa, y menos aún,
vista la experiencia, que resolver adecuadamente los aspectos expuestos, y,
por otra parte, rehacer todo el entramado legal del Estado al que se ha hecho
referencia, refuerza la lógica de proponer un cambio de nuestro actual marco
de autogobierno.
Proponemos, por ello, caminar hacia
un nuevo consenso político, que, obviamente, no tiene porqué coincidir con nuestro
ideario político. Eusko Alkartasuna es un partido nacional vasco, socialdemócrata
y partidario de la independencia de nuestro País, para el que deseamos un lugar
en pié de igualdad con las demás naciones en la UE. Pero nuestra profunda vocación
democrática, y nuestra reclamación del derecho de autodeterminación para Euskal
Herria, para posibilitar, tras su ejercicio, alcanzar la independencia, y nuestra
apuesta por las vías pacíficas y democráticas que repudia la violencia y cualquier
fórmula de acción política que atente contra la dignidad de la persona y sus
derechos, y por lo tanto, la anteposición de ese respeto fundamental a los propios
objetivos políticos, es conciliable con la exploración de vías de consenso,
con la búsqueda de fórmulas que conciten mayorías democráticas, con la profundización
de los marcos jurídicos existentes, con la reforma de los Estados.., con la
negociación política, en suma. Pero creemos que el procedimiento más adecuado
es el ejercicio del derecho de autodeterminación, derecho democrático fundamental
reconocido por la comunidad internacional.
Entendemos que el Pueblo Vasco
es sujeto y titular del derecho de autodeterminación, cuyo ejercicio corresponde
a los ciudadanos y ciudadanas vascas, en cuya virtud le corresponde un poder
constituyente propio y la soberanía de decisión sobre su régimen político, social
y económico interno, así como sobre sus relaciones con otros Pueblos y Estados.
Y entendemos, asimismo, que a través de la negociación política se debe propiciar
el reconocimiento de ese derecho mediante las oportunas reformas constitucionales.
Un derecho que corresponde al Pueblo Vasco en su integridad y, por tanto, a
la comunidad natural implantada en Iparralde y Hegoalde, y un ejercicio del
derecho que proponemos realizar en la medida en que la ciudadanía de Nafarroa,
Iparralde y la CAV, a los que corresponde el ejercicio, lo demande. Es decir,
reconocemos una titularidad colectiva, y un ejercicio libre y democrático.
La búsqueda de nuevos consensos, al contrario de lo se quiere hacer tragar
como única teoría admisible, no implica en modo alguna la renuncia a los proyectos
propios -y acabo de explicitarles el de Eusko Alkartasuna-, sino la supeditación
de éstos a las mayorías democráticas expresadas en total libertad en las urnas,
el sometimiento como ultima ratio de nuestros proyectos políticos a la voluntad
de los vascos y las vascas. Por eso planteamos agotar las posibilidades de cumplimiento
de los pactos políticos en las diversas instancias, y también la superación
de los marcos actuales, en la medida en que éstos han sido defraudados y devaluados
en su espíritu y en su contenido, se han revelado obsoletos, y, además, en su
propia formulación, incluyen cláusulas de no renuncia a ir más allá de los mismos.

Es por eso que aportaremos nuestro trabajo más denodado y leal para la búsqueda
de un nuevo marco jurídico-político para nuestro País, sin renunciar a las señas
de identidad de Eusko Alkartasuna, como los demás no deben renunciar a las suyas.
Las de Eusko Alkartasuna son, repito, las de un partido nacional y socialdemócrata,
que propone la independencia en Europa para Euskal Herria, y que propone, asimismo,
para alcanzar ese objetivo, la apertura de un proceso abierto a toda la ciudadanía,
gradual y no traumático, que vaya precedido de un gran pacto político entre
las fuerzas políticas del País. Un proceso, en todo caso, basado en el reconocimiento
del derecho de autodeterminación, como derecho colectivo, y un ejercicio libre
y democrático del mismo que respete los distintos ámbitos políticos y ritmos
de del desarrollo de la conciencia nacional vasca. Y, tal como lo explicitamos
al publicar y explicar nuestra propuesta de nuevo marco jurídico-político para
Euskal Herria,  propugnaremos aquellos instrumentos que con total libertad y
desde la libre adhesión de los representantes políticos de las diferentes realidades
en las que está dividida nuestra comunidad nacional, propugnen un acercamiento
real, pragmático, civilizado y democrático, a través de instrumentos como el
Organo de Cooperación entre Hegoalde e Iparralde, la Dieta CAV-CFN, el Consejo
CAV-CFN y Udalbiltza.
Insisto. Nuevos consensos, desde las aportaciones de todas las fuerzas políticas.
Y nuestras aportaciones son, como no podía ser de otra forma, las de un partido
independentista que somete sus aspiraciones políticas, lógicamente, a la voluntad
mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas, sobre la base, por ello mismo, de
que entendemos que el procedimiento por el que tiene que cristalizar la negociación
política debe ser el reconocimiento del derecho de autodeterminación.
A nadie debe escandalizar la reivindicación
del derecho de autodeterminación como derecho fundamental. Nosotros lo defendemos
en esa condición, y también porque la experiencia nos demuestra, además, que
es la única arma democrática que podemos poseer para hacer frente a las decisiones
unilaterales de los estados. Y me permito recordar aquí, sobre todo a aquellos
partidos que miran a Irlanda solamente para lo que consideran bueno para su
particular molino, que más allá de las diferencias entre los procesos irlandés
y vasco, la verdadera piedra de toque del proceso irlandés fue el reconocimiento
del derecho de autodeterminación.
Amaitzera noa. Maiatzaren 13an, mezu garbia jaso genuen euskal hiritargoaren
gehiengo zabal batengandik. Eta horrek berebiziko erantzunkizunaz jardutera
behartzen gaitu, elkarrizketaren bidez eta herriaren borondatea goiburu izanik,
adostasunak lortzeko, herri honek dituen nahiei eta erronkei behar bezalako
erantzunak emateko gai izan gaitezen, bakegintzaren arloan, batetik, eta normalizazio
politikoarenean, bestetik.
Eusko Alkartasunak agintzen du, beti egin ohi duen gisan, bere ahalegin
osoa eginen duela elkarrizketaren bidez, ahal dela denon artean gure Herriaren
arazoak konponbidean jarri ditzagun. Geroak erranen du tamainazko erantzuna
eman ote genuen. Baina ez diezaigula inork esan, saiatu ez ginelako porrot egin
genuenik.
Mila esker aunitz.

Fuente: Eusko Alkartasuna