Deialdia eta epeak:

 

- Batzar Nazionalak, 2021eko uztailaren 14an, XIII. Kongresu Nazional arruntaren deialdia onartu du.

Kongresua 2022ko otsailaren 19 eta 20 eta martxoaren 5 eta 6an ospatuko da.

 

- Afiliatu bakoitzak zentsuan sartuta dagoen egiaztatu ahal izango du, lurralde-egoitza bakoitzeko antolamendu-arduradunekin edo tokiko koordinatzailearekin harremanetan jarrita, eta erreklamazioa aurkeztu ahal izango du, banaka, censo@euskoalkartasuna.eus helbidera idatziz.

Bertan, gutxienez, honako hauek agertu beharko dira: izen-deiturak, NAN zenbakia, eguneratutako NANaren kopia, telefono mugikorraren zenbakia, harremanetarako helbide elektronikoa, jaioteguna, bizilekua edo toki erakundea eta kontu korrontearen zenbakia. Posta elektronikoz bidali ezin bada, interesdunak harremanetan jarri daiteke 945 232 762 edo 658 733 829 telefonoetan.

 

- Biltzar-erroldan sartuta dauden afiliatuek beren Tokiko Batzarra egin baino hiru egun lehenago aurkeztu ahal izango dituzte ponentzien zuzenketak, eta beren Tokiko Koordinatzaileari aurkeztu ahal izango diote konpromisario-kandidaturaren onarpen sinatua dagokion Tokiko Batzarra egin baino 24 ordu lehenago.

 

 

Estatutuetako ponentziak eta ponentzia politikoak:

 

Web orriko ‘dokumentazioa’ atalean daude eskuragarri, bai eta HEMEN KLIKATUZ. Hala ere, afiliatu bakoitzak estatutu- eta politika-txostenak eska ditzake, lurralde-egoitza bakoitzeko antolamendu-arduradunekin harremanetan jarrita.

 

———————————————————-

Convocatoria y plazos:- La Asamblea Nacional ha aprobado del 14 de julio de 2021 la convocatoria del XIII Congreso Nacional ordinario a celebrar el 19-20 de febrero y 5-6 de marzo de 2022- Cada persona afiliada podrá comprobar su inclusión en el censo bien poniéndose en contacto con los/as respectivos/as responsables de organización de cada sede territorial o con su coordinador/a local, y presentar reclamación a nivel individual dirigiéndose a censo@euskoalkartasuna.eus. En ella deberá figurar al menos su nombre y apellidos, su número de DNI, copia del DNI actualizada, su número de teléfono móvil, email de contacto, fecha de nacimiento, localidad de residencia u organización local y su número de cuenta corriente. En caso de no poder realizar el envío por email, la persona interesada deberá ponerse en contacto personalmente en los teléfonos 945 232 762 o 658 733 829.- Las personas afiliadas incluidas en el censo congresual podrán presentar enmiendas a las ponencias hasta tres días antes de la celebración de su respectiva Asamblea Local, y presentar ante su Coordinador Local su aceptación firmada de candidatura de compromisario hasta 24 horas antes de la celebración de la correspondiente Asamblea Local.

Ponencias estatutaria y política:

Disponibles en el apartado ‘documentación’ de la web. No obstante, cada persona afiliada puede solicitar las ponencias estatutaria y política poniéndose en contacto con los/as respectivos/as responsables de organización de cada sede territorial.