EAren antolamendua organo hauen bidez gauzatzen da: Euskadiko Batzorde Eragilea, Lurraldeetako Batzorde Eragileak (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparralde) eta Hiri Batzorde Eragileak, hurrenez hurreneko beren Batzarrekin batera. EAk badu, gainera, bere gazte-antolakundea: Gazte Abertzaleak, eta bertako lehendaria Martin Aranburu da. Biltzar Nagusia: Alderdiko organo gorena da. Hiru urtean behin egiten da (V. Biltzarra 99.eko azaroan egin zen Iruñean) Batzar Nagusia: Biltzarren arteko erabaki-organo gorena. Euskadiko Batzorde Eragilea: EAko organo eragile gorena da, Euskal Herri osoan du eskuduntza. Euskadiko Batzorde Eragilea Lehendakaria: Begoña Errazti Idazkari Nagusia: Gorka Knörr Antolamenduko Idazkaria: Rafael Larreina. Erakundeen arloko Idazkaria: Mikel Mintegi Ikasketak, Programak eta Prestakuntza: Javier Caño Komunikazioa: Onintza Lasa Administrazioa eta Finantzak: Joseba Azkarraga Euskara, Hezkuntza eta Kultura: Joserra Lopez-Larrinaga Gizarte-Gaiak, Sindikatuekiko Harremanak eta Herritarren Parte-Hartzea: Nekane Alzelai Gai Ekonomikoak eta Politika Sektoriala: Inmaculada Boneta Ingurugiroa eta Lurralde Antolamendua: Pello Irujo Nazioarteko Harremanak: Begoña Lasagabaster Batzorde Eragileko kide dira, halaber, Kongresuko bozeramalea (B.Lasagabaster), Nafarroako Foru Legebiltzarrekoa (Begoña Errazti), baita Lurraldeetako Batzorde Eragileetako lehendakariak eta Gazte Abertzaleen Batzordeetakoak (Martin Aranburu) ere. Lurralde batzorde eragilea Araba Lehendakaria: Manuel Ibarrondo. Lurralde batzorde eragilea Gipuzkoa Lehendakaria: Iñaki Galdos. Lurralde batzorde eragilea Bizkaia Lehendakaria: Juan Carlos Goienetxea. Lurralde batzorde eragilea Nafarroa Lehendakaria: Koldo Amezketa. Lurralde batzorde eragilea Iparralde Lehendakaria: Txomin Peillen.

Jatorria: Eusko Alkartasuna