Lekuko garapena “Administrazioa motorra da, baina protagonista Gizartea bera da”

Lanbide berriak sortzeko eta lanpostu berriak eraikitzeko, Sopelanako ekimen industrialen artean azpimarratu nahi dizkizuegu:

Informazio eta komunikazioaren Sozietatea

- Internet gerapena eta multimedia serbitzuak.
- Software eta teleserbitzuak

Bizitzaren kalitatea hobetzeko serbitzuak:

- Haur arloa (haurtzaindegiak, kultur eta kirol koloniak)
- Toki garraio kolektiboak (garrado espezialitatuak)
- Toki merkataritzaren garaipena
- Toki sektor publikoa

Astialdirako serbitzuak

- Landa, kultural edo abenturaren turismoa
- Kultur ondarearen artapena (Kultur zentroak)
- Kirolak

Ingurumenaren serbitzuak

- Hondakin eta energi alternatiboaren kudeaketa
- Naturguneko babes eta mantentzea

Hau posible izan dadin guk proposatzen dugu:

- Arlo hauen garaipena lortzeko Udalak apostu sakon bat egin behar du.
- Aurrekontuak egitean eta onespean, hiritarrek, agente sozialek, erakunde publikoek eta pribatuek parte hartu behar dute

- Oreka lortu behar da epe labur (sarrerak gehitzea eraikitzeko lizentzi eta BIZ.engatik) eta luzera (eusteko moduko garapena) presa, babes etxebizitzak egiteko lurzoruaren eskaintza eta zerga-laguntzak empresa berriak egiteko artean

Azken 20 urtetan, ekonomiaren hazkunde tasa urritu zen %4tik %2.5tara eta langabeziak ezberdinetako sektore ekonomikoetan eta leku ezberdindetan etengabeko igoera jasu zuen. Inbertsio tasa jaitsi zen eta bere kopuru erlatiboa, EEBB eta Japonen ekonomiarekin konparatuz, nabariki jaitsi zen ere bai; Gateentzat lana aurkitzea gero eta zailagoa da eta lanpustu egitea gero eta mugiturik dago.
Europan , ekoizten den aberastasun kopurua %80a igo da, baina enplegua bakarrik %9a.

Udalak lanpostuak eragiteko politikak egin behar du, eta langileen lorpen sozialak babestu behar du.

Toki erakundeak, agente sozialak eta ekonomikoak, erakunde publikoak eta pribatuak, ingunari eragiteko defentsaren interesekin batera, garaipen ekonomikoa lortzeko oso garrantzitsuak bihurtzen dira.

Jatorria: EA Sopelana