Testu osoa Gure nazionearen egoera politikoa eta Jaurlaritzaren iharduerari buruzko eztabaidarako osoko bilkura den honetan, lehenengo eta behin, azken urte honetan egindakoaren azterketa egitea dagokigu, nahiz eta, bistan denez, eta iragarrita zegoenez, atal berezi bat eduki eta jende askotxoren ikusmina eta entzunmina, Jaurlaritzak eta honen izenean Lehendakariak aurkeztu duen proposamenaren inguruan kokatuta egon, gehien bat.

Azkenengo urte honetan, bada, gauza asko gertatu dira, eta hoiek textuinguru jakin baten aurrean jartzen gaituzte, batzuen eta besteen iharduera eta ekimen politikoak aztertzerakoan.

Alde batetik, gu guztiok, eta Jaurlaritza bera, gizarte konkretu baten adierazle gara. Eta guztiz egokia da, beraz, gu guztion iharduera aztertzea, azkenengo urte honetan izandako gertaeren inguruan.

Lehendakariak berak esan bezala, gure gizarteak erakutsi du gizarte bizi bat dela. Zailtasunak zailtasun, barruko zein kanpoko egoera, baldintzak eta erasoak gora behera, euskal gizarteak frogatu du bizitasun hori. Ez da -behar bada zenbaitek nahi ez bezala- geldirik egon. Ekimenak asmatu eta proposatzen jarraitu dugu, hiritarren ase-nahiari erantzun egokiak eskeintzeko ahaleginetan.

Eusko Jaurlaritza eta euskal herritarrak ordezkatzen dituen Legebiltzar hau, behartuta daude herritarren eskabideei erantzutera. Ezin gara geldirik egon, aurrean dauzkagun arazoen aurrean. Herriak konponbideak eskatzen baititu. Konponbideak, demokraziaren bidetik eta autogobernuearen bidetik.

´Prozeso berberak behin eta berriro errepikatzea eta emaitz desberdin bat itxarotea…horixe da sinestezina´, zion Albert Eisntein-ek.

Iragan urtean gelditu bezala, gure Jaurlaritza jarraitu da lanean, gure gizarteari halako kontsentsu berri baten inguruko oinarri berriak eskeintze aldera. Hori izango da, hain zuzen, gure ekitaldiaren bigarren partean aztertuko duguna, hain zuzen ere.

Bainan bai izan da, joan den urteko osoko bilkuratik hona gertaturik frango eta, beraz, azterketa sakon bat merezi duten hainbat eta hainbat gertaera. Horra hor, besteak beste, ETAren iharduera itsua, edo ta Irak-eko inbasioak sortutako eztabaida, edo Aznarren gobernuak askatasun publikoen sailean burututako murrizketa kezkagarri eta antidemokratikoa, edota, baita ere, joan den Maiatzean ospatutako hauteskundeak, non gobernua osatzen dugun indar politikoek herriarengandiko babes politiko zabala jaso dugun.

ETAk frogatu du, berriro ere, bost axola diola herritarrek zer pentsatzen duten; inposaketa militarraren zurrunbilo zoroan jarraitzen du, herri honen sofrikario latza areagotuz eta, bidenabar, herri honen etsai politikoei bazka emanaz, euskal arazoa klabe demokratikoan soluziobide bila dabiltzan indar politikoen kontra espainiar nazionalismoak daraman borrokan, laguntzaile objetiboa gertatuz.

ETAk eta orohar indarkeriak gure baitan sortzen duen egoera dela-eta mehatxaturik eta erasoturik dauden herritarrak oro babesteko neurriak martxan jartzea izan du gure Jaurlaritzak bere lehentasuna. Eta Lehendakariak banan banan adierazi du goizeko saioan zer nolako neurriak jarri diren indarrean, Jaurlaritzaren aurka oso era merkean jaurtitzen diren gezurrak eta sasi-analisiak gezurtatzen duten neurriak, hain zuzen. Eta, arlo honi gagozkionean, ezin ahaztu, Lehendakariak berak aurkeztutako proposamen berri baten oinarriak, hoietxek, gure ustez, zer ikusi zuzena baitute gure gizarte honek pairatzen duen elkarbizitza-konfliktoa soluziobidean jartzearekin.

ETAren aurkako borroka, terrorismoaren biktimeekiko sostengua, jazarpen-indarkeriaren kontrako neurriak, Giza-eskubideen Behatokiaren ekimena, giltzapetutako edota atxilotutako pertsonen giza-eskubideen errespetoarekiko ardura eta genero-indarkeriaren aurkako borroka dira, besteak beste, Jaurlaritzaren kezka nagusiaren adierazle garbiak, nahiz eta Espainiako gobernuaren propaganda eta beronen zerbitzari diren hedabideak behin eta berriro saiatu, kezka hau zalantzaten jartzen, edo, are okerrago, gezurrez betetako kanpainak burutzen.

Gure gizarteak, ETAren eta gainontzeko indarkeri guztien aurka berebiziko konpromezua azaldu du, berriro ere. Eta kalean egon da, ez bakarrik ETAri ez esateko. Kalean egon da giza-eskubide guztien aldeko aldarrikapenean, eta, nola ez, Espainiako gobernua babesle izan den Irakeko inbasioa irmoki salatzeko. Ustez terrorismoaren kontra dauden batzuek nazioarteko legediaren aurka burututako inbasio eta eraso terrorista gogor salatzeko, hain zuzen.

Ustez biktima guztiak gogoan dituzten berberak, Irakeko inbasioa dela-eta sortutako biktimak alde batera utzi eta terrorismoaren aurkako burrukan gertatutako kalte kolateralaren sailean kokatu dituzte. Eta indar inbaditzaileek kazetari bat hil dutenean, ´arazo hau amerikar gobernuaren aurrean protesta egiteko adinako gailentasunik edo errelebantziarik nahikoa ez zuen gertaera zela´ esan dute, batere lotsarik gabe.

Gure gizarteak gogor salatu du, bestalde, Espainiako gobernuak, hango oposizio-talde nagusiaren kidetzarekin burututako askatasun publikoen murrizketa. Horra hor partiduen legea, eta ´Euskaldunon egunkaria´-ren itxiera, eta, ez ahaztu, gure erakundeeen aurkako erasoaldia, eta arazo hauen aurrean Espainiako alderdi sozialistak erakutsitako jarrera. Zilegi omen da-eta, Madrilen, Espainiako Fiskal Gorena Aznarren esanetara dagoela, bainan antzeko zerbait Euskadin gertatzen denean, PPren estrategiarekin bat egitea, nonbait. Hori omen da batzuek demokraziari buruz daukaten jarrera aldakorra. Ebrotik behera jarrera bat, eta Ebrotik gora beste bat, arras desberdina, abertzaletasunaren eta printzipio demokratikoaren kontra PP aurrera eramaten ari den erasoari guztiz itsasia.

Gure gizarteak erakutsi du gizarte heldua dela. Eraso antidemokratikoaren aurka, kalera irten da, ideia guztiak, pertsona guztiak eta proiektu guztiak gogoan hartzen duen jarrera irmoki defenditzeko, dela alderdien legea, dela Egunkariaren itxiera, dela, nola ez, Irak-eko inbasioa salatzeko. Eta gizarte heldua da, bere eskumenak erreibindikatzeko, Espainiako gobernuaren zabarkeriaz gure kostaldea galipotez bete ez zedin, bere onenak eman, itxasora atera eta galipotea etengabe bilduz. Gure arrantzaleek egindako lanak, gure eskerrona merezi ezezik, ongi baino hobeto erakutsi digu, berriro ere, ez dagoela zertan itxaron beharrik kanpotik letorkigukeen balizko laguntzarik, gure etxeko arazoak konpontzeko adinako adorea eta borondatea daukagularik.

Jaurlaritzak bere programa burutzeko egin dituen lanen berri eman du lehendakariak. Hezkuntza mailan, gizarte-integrazioan, berdintasunarel aldeko programetan, enplegu eta lan-segurtasunaren arloan, etxebizitza-sailean, osasungintzan, kultura mailan, informazioko gizartegintzan, garapen, ikerketa eta berrikuntzaren arloan, ingurumen sostengarriarekiko programetan, azpiegituraketan eta ekonomia-sektore desberdinekiko sustatze-lanetan. Zeregin franko daukagu oraindik. Erakundeen eta herritarren esfortzu eta elkarlanaren bidez, euskal gizarteak sendo dihardu gizarte aurreratu bati dagokion erronkari tinko erantzunez, elkartasunari eta gizartekide guztion berdintasunari unko egin gabe.

Antes de abordar nuestra posición acerca de las bases del Plan presentado a la Cámara por el Lehendakari, a propósito del cual adelanto el apoyo de Eusko Alkartasuna, quisiera recordar muy brevemente algunos antecedentes de nuestro pronunciamiento en esta Cámara ante tan crucial cuestión.

En efecto, ya en el Debate que mantuvimos con motivo del Dictamen de la Comisión de Autogobierno el 12 de Julio del 2002, deciamos que existía un compromiso social claro, un compromiso con la sociedad para cumplir lo relacionado con el Estatuto. Y que existía asimismo un desafío y un reto: encaminarnos en busca de un nuevo acuerdo, a través de la revisión de las potencialidades del Estatuto, emprendiendo un diálogo y un trabajo de profundización tan amplio, intenso y fructífero como fuera posible, es decir, intentar poner en marcha un nuevo consenso basado en una serie de criterios mínimos.

Hablábamos de unos compromisos no contraídos en una conversación de café o en una reunión bilateral entre fuerzas políticas, sino en una elecciones en las que comparecimos ante el electorado, unos y otros, con unos proyectos, recibiendo precisamente en las urnas un amplísimo respaldo aquellos que propugnábamos un cambio de escenario en esta materia, y quienes comparecimos, entre otras propuestas, con un programa en el que se mencionaba de forma explícita nuestro Derecho a la Autodeterminación, cuestión que Eusko Alkartasuna ha defendido siempre y sin ningún tipo de ambages.

Dos años después de aquella cita electoral, tras el Debate Monográfico de Autogobierno, los trabajos de la Comisión Especial para el Autogobierno y el debate sobre el Dictamen de ésta, se produjo el anuncio por parte del Lehendakari, en el debate de Política General de Setiembre del 2002, del inicio del proceso para desarrollar y articular una propuesta para un Nuevo Marco Político para la Convivencia en nuestra Comunidad.

Arrancamos, de cara a esa propuesta, de antecedentes históricos y de acontecimientos contemporános. De la evidencia de que la situación de conflicto de Euskal Herria tiene raices seculares, que en su antecedente más próximo se enmarcan en el proceso estatutario. Porque Euskal Herria ha desarrollado históricamente sus relaciones con los Estados mediante pactos, en su día con el estatus de los fueros, hoy en dia con el Estatuto y el Amejoramiento, de la misma manera que ha tenido unas relaciones económico-financieras con el Estado español mediante Convenio y Concierto Económico. Siendo eso así, cómo no poner encima de la mesa el que Euskal herria ha sido sujeto de derechos a lo largo de la historia? ¿Y que, en la historia reciente, se ha producido la desfiguración e incumplimiento del pacto, con consecuencias graves para nuestra sociedad, y la inevitabilidad de encontrar un nuevo punto en común, más amplio y más seguro?

Nosotros, desde Eusko Alkartasuna, más allá de nuestros propios objetivos, como partido independentista, pacifista y socialdemócrata, hemos respaldado, como lo vamos a hacer hoy con las bases del Plan presentado por el Lehendakari, aquellas propuestas que, sin hacer dejación de nuestros objetivos partidarios, pero desde la responsabilidad de adoptar decisiones políticas que desde el realismo y la gradualidad, conjuguen el necesario consenso social y los avances en el camino de nuestra emancipación nacional, siempre respetando la decisión democrática de la mayoría de los distintos ámbitos en lo que se asienta nuestro País.

Nuestra proclamación independentista siempre va acompañada de la afirmación de que queremos más autogobierno, y en el caso de Eusko Alkartasuna la independencia, para hacer realidad un país en el que sus hombres y mujeres puedan gozar de más bienestar, algo que hemos venido poniendo en práctica de forma solidaria desde nuestra entrada en el gobierno en 1994 en aquellas materias en las que hemos tenido responsabilidad directa, a través de nuestros programas sociales, de justicia, de educación, de medio ambiente, vivienda, etc; y también del realismo político de entender que frente a proclamas del todo o nada, nos pronunciamos por andar y explorar los caminos del realismo político, de la gradualidad en los avances hacia la emancipación nacional por vías estrictamente democráticas. Como se ha hecho en Irlanda, donde se reconoce el derecho de autodeterminación para el conjunto de Irlanda, pero también las distintas velocidades y la realidad del actual estatus político del Norte de Irlanda.

No nos cansaremos de repetir que queremos más autogobierno, no por una aspiración romántica de afirmación nacional, sino porque queremos elevar el nivel de bienestar de nuestra ciudadanía, desde nuestra visión progresista. Porque en contra de lo que se empeña en repetir la propaganda oficial, Eusko Alkartasuna cree que cuanto más avancemos en el camino hacia la independencia del Pueblo Vasco, cuantas más cotas de autogobierno alcancemos, más y más bienestar, justicia, solidaridad y prosperidad lograremos para los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Digan lo que digan, y hagan lo que hagan, se pongan como se pongan Aznar o Rajoy, nosotros, Eusko Alkartasuna, vamos a seguir abogando por una Euskadi independiente y reunificada en la UE, donde convivan la paz y la justicia social, un proyecto, sin duda, democrático y legítimo. Aunque eso pueda para algunos estar al margen de la Constitución y, a este paso, fuera de la ley, de la ley que el Partido Popular, con la inestimable y penosa colaboración del PSOE, ha fabricado a su imagen y semejanza para dar cobertura a su estrategia de persecución de las ideas.

Gure azken helburua zein den esaten dugun indar eta irmotasun berberarekin, edo behar bada historia ez dela berehalako batean edo egunetik egunera aldatzen badakigulako, esaten dugu, baitere, zein den gaur eta hemen gure lehentasuna, hau da, Lehendakariak eta hiru alderdiok osatzen dugun Jaurlaritzak aurkeztutako oinarrizko erizpideen inguruan ahalik eta kontsentsurik haundiena lortu, beste indar politiko batzuen adostasuna lortzeko ahalegin guztiak joaz.

(Pero con la misma rotundidad que dejamos claro cuál es nuestro irrenunciable horizonte, o precisamente porque somos conscientes de que la historia no se hace de un día para otro, sino que es un largo camino, nuestra prioridad es aquí y ahora, articular ese nuevo consenso alrededor de las bases presentadas por el Gobierno Vasco liderado por los tres partidos que lo componemos y por el Lehendakari Ibarretxe, y hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo con otras fuerzas.)

Batak bestearekiko leialtasuna da gaur aurkeztu diren oinarriei buruz daukagun jarrera. Baina baitere gure uste osoa eredu edo modelo berri bat eratu daitekeela, zeinak Euskal Erkidego Autonomoaren eta gainontzeko euskal herrialdeen gaurreguneko errealitateari erantzungo dion, den denek besteekiko dituzten aukera politikoak defenditzeko aukerari erantzuna emango dion, norberak bere proiektuari uko egin beharrik izan gabe. Herria eta herrigintza gogoan daukagula esaten dugunok, ezinbestekotzat jo behar dugu, hain zuzen ere, herriaren alde egin beharreko ahalegin amankomuna (adostasunerako oinarriak eta Urriaren 25ean aurkeztuko dugun textu artikulatua) eta gure azken helburu politikoak bereiztea, Eusko Alkartasunaren kasuan, jakina denez, gure herriaren independentzia. Politika, ezer izatekotan, idealismo eta gradualtasunaren arteko oreka baten adierazpena izan beharko bailitzateke. Bata zein bestea sobera elkarri gailendu gabe.

(Nuestra posición respecto a las bases hoy presentadas se basa en la lealtad mutua y en la convicción de que es posible articular un modelo que responda a la realidad actual en la Comunidad Autónoma del Pais Vasco y en relación con demás territorios de Euskal Herria, que permita a todos defender sus opciones desde el respeto a las de los demás, y sin por ello renunciar a los proyectos propios. Quienes pretendemos pensar en clave de país y de construcción nacional, estamos obligados a distinguir entre el esfuerzo común por el país (acuerdo de bases y texto articulado que presentaremos el 25 de Octubre) y nuestras propias aspiraciones finalistas, en nuestro caso, la independencia de Euskal Herria. La política es, debería ser, una mezcla de las dosis adecuadas de idealismo y gradualismo. Sin caer en el exceso de uno u otro.)

Sería estúpido renunciar a cambiar a una casa mejor de la que se tiene, porque lo que hemos ahorrado con esfuerzo de muchos años no nos da para la casa de nuestros sueños. Eso se llama maximalismo. Pueril y estéril maximalismo. Es lo que ha hecho el autodenominado MLNV una y otra vez.

Nuestra vocación nacional implica dar pasos desde los espacios en los que aquí y ahora podemos ir avanzando, en clave democrática y de conquista de mayor autogobierno y bienestar, en la emancipación nacional de nuestro País. Implica que con independencia de que convivimos en 3 marcos político-administrativos distintos, luchar por el Departamento vasco en Iparralde, y en el caso de Navarra, cuna de la lingua navarrorum, seguir desarrollando todas las iniciativas que en clave de territorialidad, nos hagan avanzar en el trabajo y el desarrollo de la conciencia nacional colectiva de los vascos de todos los territorios.

Hacia un nuevo escenario: del estatuto de autonomía hacia la soberanía.

En cualquier caso, nos encontramos en una nueva etapa, como consecuencia del agotamiento del modelo por el que caminamos tras la transición democrática, del fraude generalizado en las espectativas y en los contenidos de nuestro autogobierno, de la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas y de los retos que nuestro País debe afrontar frente a un mundo globalizado y de relaciones multilaterales. Y no es ocioso recordar que en las elecciones de Mayo del 2001, nuestra ciudadanía, además de manifestar nítidamente su compromiso con la defensa de la vida y de todos los derechos humanos y del diálogo como llave de la acción política, mostró asimismo en un porcentaje superior al 60% su opción por el derecho de autodeterminación, por el reconocimiento de la realidad nacional de Euskal Herria y la profundización de su autogobierno. Y lo hizo en unas elecciones en las que se alcanzó un techo de participación del 80%. Como tampoco es ocioso recordar que la aceptación del estatuto del 79 no suponía la renuncia a mayores cotas de autogobierno, y que sería un gran contrasentido que, siendo eso así, las nuevas generaciones de nuestro País no tuvieran no solamente el derecho sino la oportunidad de llevar a cabo esa aspiración.

Eusko Alkartasuna lo ha dicho antes y lo repite hoy. Se acabaron los tiempos de retórica. De largos años de incumplimientos de lo que aprobamos en referendum; de recortes y lecturas a la baja; de leyes básicas que jamás se circunscribieron al establecimiento de principios o reglas fundamentales, imposibilitando cualquier margen de maniobra política; de negar el Gobierno central, una y otra vez, la naturaleza política del Pacto basado en los Derechos Históricos ?que no en las Cortes- y el acuerdo entre partes; de falta de respeto a las declaraciones y resoluciones de este Parlamento, como es el caso de los balances realizados en los años 1993 y 1995 y con respecto a las decisiones adoptadas ante las transferencias pendientes de traspaso, entre otras, porque es bien patente, una vez más, la falta de voluntad política para desarrollar nuestro autogobierno.

Quiero expresar nuestro apoyo y defensa de las líneas generales de la Propuesta hecha por el Lehendakari, porque para un soberanista independentista y socialdemócrata, que refleja la posición de un partido como Eusko Alkartasuna, que reclama para sí esas señas de identidad, representa un avance hacia un nuevo escenario cuya virtualidad es, precisamente, en el respeto a todas las ideas, todos los proyectos y todas las personas. Y porque en la Euskadi del 2003, la propuesta cuyas líneas generales se traen hoy a esta Cámara, frente a una autonomía que ha sido vulnerada unilateralmente durante 24 años, representa un proyecto abierto a las aportaciones y debate con otras propuestas políticas, que quiere responder a las exigencias de una sociedad madura y responsable que entiende, y así lo ha manifestado mayoritariamente en las urnas y en los sondeos de opinión, que se deben dar pasos de la autonomía hacia la co-soberanía. Porque nuestra sociedad, a pesar de lo que han dicho de ella políticos de dudoso o nulo talante democrático que abrazan a gobernantes que invaden países, y aplauden y comparten medidas que conculcan el derecho internacional, o que protagonizan, con el silencio cómplice de la oposición mayoritaria en España -o, parafraseando a Vázquez Montalbán, la bella durmiente con plaza de alquiler en el sepulcro del Cid Campeador- la etapa de mayor déficit democrático y de recorte de libertades, es una sociedad madura y responsable para entender que la soberanía reside en los ciudadanos, en el pueblo, que aquellos que legítimamente defienden distintos sentimientos de pertenencia tienen sus derechos, y que cuando existe una colisión de soberanías, la solución no puede ser la imposición, sino el pacto de igual a igual, mediante un modelo que, como aquél cuyas bases han sido expuestas hoy en esta Cámara, en modo alguno signifique que a unos se les trata de inferiores, ni a los otros como superiores. Una propuesta abierta a todos, cuyo único límite no es otro que el del respeto a la voluntad popular. Que, en definitiva, y como mínimo, significa un debate sobre la plurinacionalidad del Estado, un debate que, como es bien sabido, no solamente se está produciendo a Euskal Herria, sino también, de una forma bien notoria y con propuestas políticas explícitas, en nuestro pueblo hermano de Catalunya.

Las bases de esta propuesta, por lo tanto, y a pesar del bombardeo del equipo mediático habitual, no solamente conectan con una amplia base de la sociedad vasca, tienen en este momento referentes en otras latitudes del Estado, nacen de la voluntad democrática expresada en las urnas, y se presentan tras un largo proceso de reflexión y contraste parlamentario y social. Conforman una propuesta que es, además, absolutamente pertinente, porque trata de acabar con una situación de estancamiento de nuestro autogobierno y de violencia, a través del intento comprometido de abordar los problemas de fondo, en aras a romper esquemas de incomunicación y de violencia.

Es una propuesta en clave estrictamente democrática, que busca el entendimiento frente al fundamentalismo, el diálogo frente a la unidireccionalidad instalada en los discursos y en los medios de comunicación. Que avanzando en los principios, reconoce la soberanía, sin cerrar las puertas, para que en ella se puedan reconocer quienes defienden distintas e incluso antagónicas opciones, representando la oferta de la asociación bajo la aceptación de la libre decisión.

Frente a quienes la sitúan en el vacio o frente al vacío, ésta es una propuesta que, desde la óptica de Eusko Alkartasuna, y como ya dijimos en anteriores debates, parte de la realidad, para transformarla, arrancando de ella pero sin renunciar al camino andado, tomando como base el propio texto estatutario y su Disposición Adicional. Disposición Adicional de la que cabría apuntar que es vigente incluso para el caso -realmente hipotético, visto lo visto- de cumplimiento o desarrollo íntegro del Estatuto.

No hay duda, por otra parte, de la legitimidad que nos asiste, tanto desde la perspectiva que cabe aplicar a todo pueblo, en aplicación del principio de autodeterminación, como desde los derechos históricos que nos configuran como una nacionalidad histórica.

En resumen, Eusko Alkartasuna anuncia su apoyo básico a las líneas directrices de una propuesta, que en su momento tendrá que ser concretada a través de un texto articulado y traída a este parlamento. Texto articulado que, a juicio de Eusko Alkartasuna, deberá en su momento hacer, forzosamente, más precisiones, singularmente en aspectos como la propia declaración de soberanía, la nacionalidad y la ciudadanía, y la revisión o actualización del entramado institucional de nuestra Comunidad, así como en lo que se refiere a los mecanismos de garantía de cumplimiento de los pactos, porque sean cuales fueren los mecanismos bilaterales de garantía, de la misma forma que hay acuerdo puede haber desacuerdo, y debe quedar claro que en caso de que no se cumpla lo pactado podremos hacer valer nuestros derechos.

La necesidad de la síntesis.

Frente a las bases de esta propuesta, frente al reconocimiento jurídico de nuestra identidad nacional y el derecho decidir nuestro propio futuro; la libertad de relaciones entre los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra; la capacidad de establecer relaciones con los territorios vascos de Iparralde, ubicados en el Estado francés; la configuración de un Poder Judicial Autónomo; el garantizar la institucionalización política de la Comunidad Autónoma de Euskadi; la preservación de nuestra identidad cultural; el desarrollo de un ámbito económico, socio-laboral y de protección social propio; la garantía de gestión de nuestros recursos naturales e infraestructuras; la facultad de tener voz propia en Europa y en el mundo, y el establecimiento de un sistema bilateral de garantías con el Estado, en orden a impedir la modificación unilateral del Pacto suscrito, ya hemos ido viendo, por el contrario, y simplemente ante el simple anuncio de la Propuesta o la filtración de algún borrador, cuál ha sido la postura defendida por el poder central y sus extremidades mediáticas.

Así, se contraponía, no ya a estas bases, sino a presuntos proyectos, el que es la nación española la que decide en uso de su soberanía, mientras los vascos solo tendríamos derecho a la autonomía; la inaceptabilidad de nuestra interpretación de los derechos históricos reconocidos por la Disposición Adicional Primera de la Constitución; la no menos inaceptable defensa del Derecho de Autodeterminación, que no dejaría de ser sino una justificación para decidir el estatus de la Comunidad Autónoma Vasca como parte integrante del Pueblo Vasco o Euskal Herria; lo insólito de nuestra pretensión del derecho a la nacionalidad vasca, o la potestad para convocar consultas populares y la aprobación de una ley propia de partidos políticos, en la medida en que pretenden imponer un deber jurídico inexcusable a los órganos del Estado, basado en la voluntad unilateral del Pueblo Vasco, y que, por lo tanto, cualquier consulta popular sería ilegal y sin ningún encaje en la Constitución. También el rechazo a una organización judicial vasca, entendiéndolo como la expulsión del Estado del Territorio Vasco en materia de Justicia, o a la desaparición de la función del Lehendakari como representante ordinario del Estado, por lo que significaría de ausencia del estado al que hacer presente.

Para el nacionalismo español representaría un menosprecio a la Constitución la soberanía atribuida falsamente a un sujeto constituyente artificial y las propuestas de creación de una comisión bilateral Euskadi-Estado, así como la creación de una sala especial en el Tribunal Constitucional, como tribunal de conflictos; y no digamos nada del planteamiento de mantener relaciones internacionales y de poder suscribir acuerdos con instituciones internacionales -para promocionar la cultura vasca, disponer de circunscripción única para el Parlamento Europeo o defender las selecciones deportivas propias-, al que se pretende contraponer la tesis de que el nuevo orden mundial tiende a reforzar a los estados clásicos y de que en el plano jurídico el Derecho Internacional Público no resulta aplicable.

A estas tesis del nacionalismo español cabe contraponer las expuestas en las bases de la propuesta del Gobierno Vasco. Y ambas deben ser contrapuestas y llevadas tras el contraste democrático a una consulta. Porque nadie que se diga demócrata, que defienda los principios y valores de la democracia, es decir, las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, que se expresan cuando de aprobación de propuestas de marco jurídico se trata mediante la apelación a los mismos, puede oponerse a una consulta, y, por lo tanto, afirmamos que es precisamente la voluntad libremente expresada, en términos modernos a través de la autodeterminación, la que permite resolver las contradicciones entre las posiciones favorables y contrarias existentes en una sociedad

Partiendo de que la voluntad libremente expresada de los ciudadanos, con sentimientos culturales, de pertenencia e identidades distintas, es pues la única forma de resolver las contradicciones existentes en el seno de una sociedad, y partiendo de que Euskadi se encuentra desde el punto de vista histórico, en una encrucijada en la lucha por su soberanía en el marco de la Unión Europea, y que las ansias de autogobierno pretenden situar a Euskadi en un escenario post-estatuto, donde lo que se discute no es sólo si debemos tener más o menos competencias, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿Qué otra propuesta, qué otro procedimiento puede poner encima de la mesa – es decir, en el Parlamento Vasco y en otras instituciones comunes -, cualquier fuerza política dispuesta a aportar y superar el contencioso histórico que arrastramos, que no recoja una propuesta democrática susceptible de ser debatida junto y frente a las demás, y sometida a una consulta popular o referéndum?. ¿Alguien, a comienzos del siglo XXI y en la Europa democrática, sería capaz de afirmar que recurrir a una consulta es antidemocrático?.

Se pretende, en lugar de entrar en el debate, plantear el discurso del miedo, de la incertidumbre, o, simplemente, de la ilegitimidad y de la coartada de la persistencia de la violencia. No se puede poner en tela de juicio un modelo cosntitucional, aun cuando ya las bases que expusimos hace un año han sido objeto de análisis por juristas de reconocido prestigio que discrepan de las tesis del aznarismo gobernante y del socialismo en paradero desconocido.

Y nosotros, Eusko Alkartasuna, desde el mayor y rotundo rechazo de la violencia, y desde nuestro compromiso firme en la lucha contra la conculcación de todos los derechos humanos, decimos que hay que debatir y que hay que discutir, porque no podemos dejar la agenda política ni en manos de ETA ni aceptar la coartada de quienes utilizan el terrorismo para combatir las tesis del nacionalismo vasco.

Hemos coincidido, desde el leal ejercicio de la democracia y la legitimidad obtenida en las urnas, en un suelo democrático, que es el terreno que definen estas bases. Ahora ofrecemos ese campo de juego a la sociedad, para que sea ella quien decida. No ustedes, ni nosotros. La sociedad, los ciudadanos y ciudadanas.

¿Por qué tienen tanto pánico a debatir, discutir y confrontar argumentos? ¿Por qué el PSE-EE-PSOE acepta en primera instancia abordar la discusión sobre el Plan, y luego recula para vendernos más estatuto? ¿Qué es más estatuto? ¿La parálisis que en materia de autogobierno propició el PSOE en su década larga de estancia en Moncloa?

Mila aldiz errepikatutako gezurra, egia bilakatu ohi da. Hori da propagandaren inguruko axioma zaharra, Aznarren gobernua lotsa barik eta etengabe erabiltzen duena. Pentsa dezake, gainera, Hitlerrek bezala, gezurra zenbat eta haundiago, jendeak are errezago irentsi dezakeela. Horixe da, hain zuzen, Aznarrek egiten duena, gure Jaurlaritzaren proposamenarekin. Ez dira beronetaz eztabaidatzera sartzen ausartzen, bere izaera ezin demokratikoagoa ematen dion legezkotasuna ukatu ere ukatu egiten diote, ukatzen dioten bezala proposamenak bere atzean duen gehiengo politiko eta soziala. Eztabaidan sartu ordez, ideia eta proposamenak aurrez aurre jarri ordez ?agian ez daukatelako holakorik edota dauzkatenak defenditzeko behar adinako argudio sendorik ez dutelako- eritzi publikoaren aurrean gure proposamena deskalifikatzera ematen dira, slogan faltsuak behin eta berriro errepikatuz, eurak bezala pentsatzen ez dutenen kontrako propaganda merkea erabiltzen dutenean engainatzen ari direna eta iruzurra egiten ari zaizkiona, euskal gizartea bera dela konturatu gabe, Euskal Herrian bizi garen guztiok behingoz aterabide bat antzeman dezagun den denok daukagun erantzunkizun politikoari ihes eginez.

(Es un viejo axioma de la propaganda, que el gobierno de Aznar maneja con tanto descaro y reiteración: una mentira, mil veces repetida, acaba sonando a cierta. Puede incluso que piense Aznar como Hitler, que a la desvergüenza goebelsiana añadía que la masa puede caer más facilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña. Y eso es lo que intentan hacer con el Plan del Gobierno Vasco. No se atreven a debatir sobre él y le niegan incluso la legitimidad que le otorga su impecable planteamiento democrático, además del respaldo de la mayoría política y social. En lugar de debatir, de entrar en la confrontación democrática de ideas y propuestas ?probablemente porque no las tienen, o no confían mucho en la solidez de sus argumentos para defenderlas-, en lugar de entrar al debate, acuñan falsos eslóganes que buscan la descalificación gratuita del plan ante la opinión pública, sin caer en la cuenta de que es precisamente a la sociedad vasca a la que están engañando y defraudando, cuando optan por el agit-prop contra los que no piensan como ellos, y eluden su obligación de actuar con la responsabilidad política necesaria para alcanzar una solución a la situación que vivimos en Euskal Herria. )

Vamos a debatir. Sin reparos, ni tabúes. Sin miedo a hablar del Derecho de Autodeterminación. Sin intentar desvirtuarlo, como cuando desde algunos ámbitos se ha pretendido que ´nos autodeterminamos todos los días´. En un tema tan complejo como este, que intenta dar solución a nuestros problemas de convivencia, de identidades, de soberanía política, es evidente que tenemos que dar la oportunidad a que una sociedad madura decida lo que quiere como proyecto de convivencia, más aun cuando se trata de una sociedad en la que más de la mitad de sus ciudadanos y ciudadanas actuales son gentes que no han conocido sino el actual estatus, y no tuvieron la oportunidad de expresar su voluntad en el referendum del Estatuto de 1979.

Sin reservas mentales, como recientemente ha manifestado el cineasta Julio Medem, intentando mirar con los ojos limpios. Con actitudes constructivas entre quienes no empuñamos ni justificamos armas para defender nuestras ideas y hemos apoyado y apoyaremos las medidas que desde el gobierno y desde la oposición se planteen para la protección de las personas amenazadas. Entre quienes no hace muchas fechas hemos compartido un manifiesto por los Derechos Humanos, la Pluralidad, la Democracia y la Libertad.

Sin las reservas como las que manifiestan cuando hablamos del Poder Judicial -por cierto, cómo no vamos a hablar de poder judicial, viendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor todos los días?-. Sin tabúes, sin reservas mentales y con solidez intelectual. Como lo hicieron, por ejemplo, gentes de distintas procedencias y expertos de las instituciones europeas, con motivo de las Jornadas sobre ´Justicia y Autogobierno´ celebradas en el Palacio Miramar hace dos años y medio. No solamente tenemos la aspiración de diseñar un modelo autónomo, es que hay modelos como el escocés, con tribunales propios, o como el quebequés, en el que se los litigios se sustancian en su ámbito. Y no se cae el mundo por eso. Lo que sucede es que ustedes tienen, en casi todo, y sobre todo en lo que se refiere al Estado, una visión decimonónica, y una obsesión enfermiza de controlarlo todo, con ese populismo y concepción de la democracia más rancia y conservadora, que en el caso de nuestra administración de justicia se lleva hasta el extremo de recurrir hasta los incrementos de sueldo de los funcionarios.

Frente a quienes no tienen ninguna curiosidad ni gana de aprender, no ya de los casos de emancipación nacional plena -y ejemplos hay bien recientes en Europa-, sino de los modelos federales y asimétricos, nosotros tenemos la legítima aspiración de que se nos deje de ningunear en nuestros planes para la mejora del bienestar de nuestra ciudadanía, y cómo no del servicio de la administración de justicia, y estamos resueltos a que nuestros planes y políticas no se vean perjudicados, por ejemplo, por la actuación de las autoridades estatales en instancias como las europeas, o a que no se nos sigan negando nuestras competencias en materia de Empleo y Seguridad Social, algo que afecta no solamente a la capacidad de crear puestos de trabajo, sino también a la posibilidad de que ese empleo que se genere sea de calidad y estable, impulsando un nuevo marco que se traduzca en un diseño propio de formación profesional adaptada a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas vascas, en el establecimiento de una administración laboral cercana a la realidad social que tenga los instrumentos para abordar con éxito el reto de la calidad del empleo, y en la creación de un sistema de Renta Básica no constreñido por las directrices de Madrid y, por tanto, más justo y eficiente.

Un nuevo marco que nos permita diseñar nuestras propias políticas en materia de desarrollo industrial, de políticas medioambientales avanzadas, de un modelo educativo que no se vea acechado por los cada vez más obsesivos recortes del gobierno central. Y hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, porque incluso en aquellas materias en las que el Estado se sigue negando siquiera a cumplir con lo pactado en el Estatuto nuestros resultados, a pesar de las cortapisas, están a la vista, y en algunos campos, de una manera no ya llamativa, sino hasta escandalosa. Por no poner más que un ejemplo reciente, ahí está el trabajo de nuestro gobierno, impulsando y liderando la red de gobiernos de regiones y naciones sin Estado de los 5 continentes por el desarrollo sostenible, en un esquema moderno, globalizado, solidario, adoptando medidas en un asunto tan global como el desarrollo sostenible, frente al modelo caduco de un gobierno español que ha mostrado todas sus vergüenzas en el caso del ´Prestige´.

Un nuevo consenso que nos permita intervenir en el plano europeo en particular e internacional en general, en un mundo cada día más globalizado e interrelacionado, como sujeto y no solamente objeto que lleve a cabo su contribución, para construir con quienes desde el diálogo se enfrentan a los señores de la guerra preventiva, con los que, como Kofi Annan ha dicho hace unos días en la ONU, se enfrentan a la solución de los problemas desde el acercamiento a la complejidad y a las causas de los mismos, y no desde el simplista ataque a sus efectos, que practican los señores Bush y Aznar. Que nos permita, por encima de las limitaciones que impone hoy la dispersión de la comunidad vasca en diferentes realidades político-administrativas, y como ya se viene haciendo en otras latitudes de Europa, afrontar las necesidades de la defensa de nuestra lengua y cultura propias. Que nos permita, y hemos hecho una especial mención a las competencias socio-laborales, ordenar y planificar nuestra actividad económica, creando más riqueza para una mejores políticas sociales, sanitarias y de protección social. Que nos permita gestionar más eficaz y directamente nuestros recursos naturales e infraestructuras, y que, como ya hemos señalado anteriormente, cuente con sistema de garantías y cautelas que impida la modificación unilateral del pacto.

Este País tiene futuro. Es más, tiene la aspiración a un futuro en paz y libertad, y tiene el derecho a alcanzarlo. Es nuestra responsabilidad, nuestro desafío, superar los prejuicios, la incomunicación, las políticas de confrontación y de violencia, para desbrozar y andar los caminos del diálogo. Esta propuesta sirve para avanzar. También para que quienes como EA queremos ir más allá, en términos de emancipación nacional y justicia social. El País, la gente, nos está demandando soluciones, no que se siga en dinámicas de estrategias de violencia, de elevar muros de contención, o de buscar excusas para negarse a entrar en propuestas para todos, sin más límite que el de la voluntad de la ciudadanía libremente expresada en las urnas.

Jatorria: Gorka Knörr