Legebiltzarreko lehendakaria, Lehendakari, Saiburu jaun andereak, legebiltzarkideak, lagunak oro, agur t´erdi.

Hemen aurkitzen gara gaur, Autogobernuari buruzko Batzorde Bereziak onartutako txostena eztabaidatu, eta, hala balegokio, onartzea xede duen Osoko Bilkuran, hain zuzen ere 2001eko Urriaren 25ean Ganbara honetan izandako bilkuran deliberatu eta onartu baitzen halako Batzorde Berezi bat antolatzea, non Estatuto-Itunaren errespetoa eta betetzearen egoera nahiz beronen gaurkotzearen aukerak aztertuko bait lirateken. Handik hilabetera, gutxi gora behera, osatu zen Batzorde berezia, Azaroaren 29an martxan jarria, hain zuzen, eta, harrezkero, parlamentari talde guztiek proposatutako lan-eskemak eta agerraldiak kontutan hartu direlarik, 7 hilabete luze eman ditugu lanean, horietarik 6 Batzordean, eta hilabete pasatxo Ponentzian. Hau esan beharra dago, Batzordearen baitan Ponentziaren diktamena onartu denetik sekulakoak eta bi entzuteko aukera izan baitugu, gure lanarekin eta Ponentzian eta Batzordean onartutako txostenarekin zer ikusirik ez dutenak. Bainan horri buruz geroxeago hitzegingo dugu.

Hemen eztabaidatzen ari garen kontuaren sorrera ekarri nahi izan dut gogora, hain zuzen ere harako Bilkura hartan ezin argiago azaldu baitzen, Eusko Jaurlaritzaren lehendakariaren eskutik, Maiatzaren 13ko hauteskundeetara presentatu eta garaile irten zen programaren araberako konpromiso garbia. Izan ere, hemen ba dago konpromiso sozial bat, Estatutoaren betetzeari dagokiona, bai eta ekidin ezinezko erronka edo desapioa, balizko potentzialidadeetan barrena arakatuz, beste Itun berri baten bila abiatzea, elkarrizketa eta sakontze-lanetan ahal bezain zabal, trinko eta emankor arituz, erizpide minimo batzutan eraikitako kontsensu berri bat abian jartzeko ahalegina egitea, alegia.

Ekar ditzadan berriro hona, aipatu Osoko Bilkura hartan esandakoa:

1) hemen izan zen Itun bat, gaur zeharo desitxuraturik agertzen zaiguna.

2) Ituna ez betetzeak bere ondorioak eta kalteak ekarri dizkio euskal gizarteari.

3) Ituna berehalakoan betetzea, ekidin ezineko kontua da.

4) ekidin ezinezkoa da, halaber, geure aurrean daukagun desapioa, beste elkarpuntu zabalago eta seguruago bat bilatzea, hain zuzen, eta,

5) minimo batzuk ipini beharko ditugu aurrerantzako pausoak ematen hasteko.

Eta, hain zuzen ere, horrexeri lotu gaitzaizkio hilabete hauetan zehar egindako lanetan, Estatutoaren betetzea eta gure autogobernua sakontzea xede zituen batzordearen baitan.

Lehenengo atalari buruz, esan dezadan Estatutoaren betetzeari buruz ez dagoela zertan gauzak gehiago luzatu beharrik. Nahikoa hitz esan da honezkero; Erich Fromm-ek esaten zuen hitzak erabili ohi direla egia eskutatzeko, eta hori somatzen da batzuek eta besteek Estatutoaren inguruan esaten dituztenak entzuten ditugularik, erretolika antzuan jarraitu gaitezen egiten dituzten saioetan erabiltzen dituzten esaera erritualak entzuterakoan. Erretolika garai hoiek amaitutzat jo behar ditugu. Hogei ta hiru urte pasa dira erreferendum baten bitartez Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Gernikako Estatutoa bozkatua izan zenetik, eta argi eta garbi ikusi da zein izan den gobernu zentralaren aldetik erakutsi zaigun jarrera: textuetako ahalik eta irakurketa zabalena egin ordez, guztiz aurkako joera hartu egin da; oinarrizko legeak egin beharrean, igurikatu genezakeen marjenik estuena uzten ziguten sasioinarrizko legeak egiteari eman zaio gobernu zentrala; gorteetan ez, bainan gure eskubide historikoetan eta alde bion arteko itunean oinarritzen zen paktuaren izaera, behin eta berriz ezabatu du gobernu zentralak. Hau da, argi eta garbi, Espainiako gobernua gure izaera diferentziatua albo batera utzi, eta Euskal Herria besterik gabe erkidego autonomo arrunt bat bailitzan tratazen aritu da; Legebiltzar honen deklarazio eta ebazpenen aurrean erakutsitako joera ere azpimarratzekoa da, besteak beste 1993 eta 1995 urteetan egindako balantzeetaz eta transferitu gabeko gaietaz hartutako erabakien aurrean, aski garbi azaltzen baita, berriro ere, gure autogobernua garatua izan dedin euren borondate politikorik eza.

Gauzak horrela, Eusko Alkartasunak Maiatzaren 13an hautesleekin hartutako konpromisoaren bidean, etapa berri bati ekin behar diogula deritzo. Ezin baikaitezke Ituna mespretxatu eta betetzeko borondarik minimoena erakusten ez duen botere zentralaren aurrean makurtu, eta berriro ere ituna betetzeko eskatu. Hainbeste urte pasa eta gero, arauz kanpoko denbora-epe bat ematen diogu, ez ea beteko duen esateko, baizik eta proiektu operatibo eta Estatutoaren garapen osoa bermatzeko egutegi konkretu bat aurkez dezan, hala egingo ez balu, gure gizarteari bait legokioke bere ongi izatea bermatu behar duen eskumenetako sistema garatzea. Eta hori egin ahal izateko, beharrezko bide demokratiko guztiak, lege-ekimenak barne, erabiltzeko eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari, era demokratiko batean Gernikako Estatuto osoa garatu eta bete dedin.

Bigarren atalari buruz, hau da, herri honen etorkizuna eta autogobernuaren garapenari buruz, Batzordean onartutako ondorioak balio haundikotzat jotzen ditu Eusko Alkartasunak, bai beste itun zabalago bat lortzeko, bai eta herri honek aspalditik pairatzen duen normalizazio politiko ezari aterabide bat emateko. Ekarpen baliotsuak, 1990eko Otsailaren 15ean Legebiltzar honek berak Autodeterminazio Eskubideari buruzko ebazpenetik hasita; bainan ez hori bakarrik. Demokrazia zerbaitetan sakon sakon gauzatzen baldin bada, gehiengoaren printzipioan da, eta konfliktoei aterabide bat bilatzeko konsensus eta negoziazioa oinarri dituzten bake-bideen aitorpenean. Ildo horietatik abiatuz, argi eta garbi esan eta pentsatzen dugu, Euskal Parlamentuak eskubide osoa duela, elkarrizketa eta negoziazioaren bitartez, euskal gizarteari garaian garaiko politika-egiturak proposatu ahal izateko, eta Estatuak, negoziazioa onartuz, Legebiltzar honen borondateari errespetu demokratikoa zor diola. Horrek, noski, beste bi konstatazio dakartza berarekin. Batetik, Legebiltzar hau, ordezkatzen dituen herrialdeen borondatearen isla izanik, eta herrialde hoiek herri historiko baten herrialdeak izaki, herri historikoaren zazpi herrialdeen aitortza eta euren artikulaziorako eskubidearen baieztapena egiten dugu, bai eta, aldi berean, eta gehiengoaren printzipoaren arian, esparru bakoitzaren erakunde demokratikoen errespetoarena ere. Bestetik, negoziazio baten prozesuak eta hitzarmenak, bere garantiak, bere bermak izan behar dituela. Beste hitz batzuetan esanda, hemen ez gara harreman-marko bati buruz mintzatzen ari soilik, harreman eta garantiaetako markoari buruz baino, zeinak gure nortasuna eta berezitasuna aitortu eta errespetatu behar baitu.

Por lo tanto, y de una manera muy resumida, debemos poner en valor lo que ha sido y ha representado el trabajo llevado a cabo en la Comisión Especial de Autogobierno, y no solamente para reconocer la labor de 6 meses de Comisión, en las que se han producido 57 comparecencias en 14 sesiones de la misma, además de un mes largo de Ponencia, en la que todos los grupos parlamentarios han podido presentar sus conclusiones, de acuerdo con las propuestas presentadas hace 8 meses y del plan de trabajo definido hace 6 meses, sino también por la falsificación que de los trabajos y conclusiones de la Ponencia y de la Comisión de Autogobierno se está haciendo de una manera sistemática desde el gobierno español y el equipo mediático habitual, emprendiendo una campaña de descrédito y de insultos que nos sitúa otra vez, lamentablemente, en un escenario similar al que se planteó antes de las elecciones del 13 de Mayo del 2001, en la que se utilizaron toda suerte de medios de descalificación personal y política contra quienes estando firmemente comprometidos con las vías pacíficas y democráticas, con la defensa a ultranza de todos los derechos humanos y con la denuncia de su violación en cualquier supuesto, y por la apuesta por el diálogo para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, no compartíamos las tesis del gobierno español ni de sus compañeros de viaje.

Hemos de mostrar nuestra anuencia a las conclusiones del apartado de los trabajos de Comisión respecto al cumplimiento del Estatuto. Lo dijimos en el debate del 25 de Octubre del 2001: frente a un punto de encuentro desdibujado y un pacto incumplido, frente a los costes que para la sociedad vasca tiene ese incumplimiento, o, si se quiere, del coste de la no-Euskadi, no cabe otra alternativa que la reclamación del cumplimiento inmediato. Y para que no nos enredemos otra vez en las palabras, o, como decía en euskara citando a Erich Fromm, para que las palabras no se utilicen otra vez para ocultar la verdad, Eusko Alkartasuna cree que ha llegado el momento de afrontar otra etapa política, que pasa, ineludiblemente, tanto por el inmediato cumplimiento estatutario como en la búsqueda de un nuevo marco de convivencia, que respete el compromiso que asumimos en la urnas, que no es otro que el del derecho que le asiste a este pueblo a su libre determinación. Por eso planteamos, no una formula retórica de petición al gobierno español de respeto a un pacto que ha incumplido reiterada y manifiestamente, sino el que diga cual es su proyecto operativo y calendario de desarrollo completo del Estatuto de Autonomia de Gernika. Esto, al parecer, llama a escándalo a algunos. Llama a escándalo el que, de no producirse una respuesta del gobierno español en ese sentido, instemos a nuestro gobierno a que ponga en marcha las medidas para el pleno ejercicio de las competencias asumidas en el texto estatutario, impulsando todas las iniciativas pertinentes, normativas incluidas, para que podamos democráticamente disfrutar del pleno cumplimiento de Estatuto que algunos dicen defender. No llama a escándalo, al parecer, a título de ejemplo, el que el gobierno español se niegue durante 23 años a cumplir la Ley, o que de una manera reiterada y unilateral rebaje contenidos y número de transferencias pendientes, o que diga por sus portavoces autorizados que cumplir el Estatuto es anticonstitucional. Y entre los que no se escandalizan figuran quienes incluso estando de acuerdo con los acuerdos adoptados por este Parlamento sobre transferencias pendientes desde la sesión plenaria de 1 de Julio de 1993, a salvo de alguna excepción argumentada en su día, se suman a la descalificación total que del dictamen de la Comisión de Autogobierno que hoy viene a esta Cámara lleva a cabo el gobierno español y sus repetidores mediáticos habituales, y se aprestan a servir de tropa en la campaña de falsedades lanzada contra el Gobierno Vasco y en la que lo de menos es, dicho sea de paso, el propio texto del dictamen.

Lo dijimos en Comisión y lo repetimos aquí. Para Eusko Alkartasuna, resulta incluso un gesto de generosidad el conceder un plazo para que expliquen cómo piensan cumplir lo pactado, a quienes han dado muestras tan reiteradas durante lustros de no tener intención alguna de cumplirlo. Porque, y a las manifestaciones de estos días nos remitimos, si algo se está evidenciando, una vez más, es que no cabe abrigar sino nulas esperanzas de que quienes llevan lustros incumpliendo el pacto se avengan ahora a cambiar de posición.

Por lo que respecta al segundo tronco del Dictamen, hemos de decir desde Eusko Alkartasuna que a nuestro juicio se hacen en él aportaciones importantes, tanto desde la perspectiva del desarrollo de nuestro autogobierno como para normalización política de la vida de nuestro País, con las que hemos de manifestar nuestra coincidencia. Todas las formaciones políticas tienen sus idearios y sus legítimas aspiraciones; lo sustancial en democracia es que éstas se desarrollen en un marco inclusivo que garantice el respeto a las ideas de todos y que marque muy claramente los principios ineludibles de un marco verdaderamente democrático. En ese sentido, nos parece importante recordar la proclamación del 15 de febrero de 1990 de este Parlamento acerca del Derecho de Autodeterminación. Pero no solamente eso. Subrayamos que en el dictamen objeto hoy de debate y aprobación, y en la línea de lo expresado por el Tribunal de Canadá al resolver sobre la consulta acerca de la constitucionalidad y efectos de una secesión unilateral del Québec, se señale claramente que la democracia tiene su expresión en el principio de mayoría y de resolución pacífica de los conflictos a través del consenso y de la negociación.

Y partiendo de esas premisas, defendemos que el Parlamento Vasco está plenamente legitimado para, mediante el diálogo y la negociación, proponer a nuestra sociedad las formas de organización política que en cada momento estime oportuno, y que el Estado tiene el deber democrático de respetar esa voluntad y aceptar la negociación. Para Eusko Alkartasuna, la constatación y aceptación de estos principios democráticos y de la esencia del pacto entre las instituciones vascas y las estatales, conlleva dos consecuencias. La primera, que desde este Parlamento, reflejo de la voluntad de tres territorios vascos, territorios a su vez parte de un pueblo histórico asentado en siete herrialdes, reconocemos la existencia de ese pueblo histórico en su conjunto y el derecho que le asiste en cuanto a su articulación, al mismo tiempo que desde la asunción del principio democrático de mayoría proclamamos el respeto a las instituciones democráticas de cada ámbito político. La segunda consecuencia es que los procesos y los acuerdos a los que aboca una negociación deben tener sus garantías. Dicho en otros términos, no se trata aquí de hablar solamente de un marco relacional, sino del marco de relaciones y garantías que respete nuestra singularidad y especialidad.

Estos argumentos chocan, frente a quienes niegan nuestra singularidad y especialidad, y frente a quienes desde diferentes posiciones políticas se oponen objetivamente a respetar la palabra y la decisión de los hombres y mujeres de Euskal Herria, conformando lo que hemos venido llamando confrontación democrática. Para nosotros, y una vez proclamado el principio básico de que cualquiera que sea el objetivo político, éste se debe alcanzar mediante vías pacíficas y democráticas, y que, en consecuencia, repudiamos la violencia y cualquier fórmula de acción política que atente contra la dignidad de la persona y sus derechos, y, por consiguiente, anteponemos este respeto fundamental a los propios objetivos políticos, es importante, a nuestro juicio, avanzar en las propuestas y en la discusión sobre un modelo de convivencia que respete, de verdad, las diferencias, y que éstas deben manifestarse en los proyectos, no en el derecho. Por ello, y como señalábamos en nuestro libro ´Hacia un nuevo marco jurídico-político para Euskal Herria´, hablamos de Québec, donde hubo discrepancias en torno a las opciones de independencia, soberanía, libre asociación o unión con Canadá, pero ningún partido político cuestionó el derecho y todos aceptaron el referendum.

Vamos a votar, consecuentemente, de manera favorable el Dictamen de la Comisión de Autogobierno. Porque partiendo de estas propuestas que arrancan del reconocimiento de nuestra realidad histórica, del derecho que asiste a nuestros territorios a establecer las relaciones jurídico-políticas sin más limitación que la de la voluntad democrática de su ciudadanía, desde la voluntad de impulsar las relaciones entre los territorios de nuestro País, desde la afirmación del principio del derecho a la libre determinación, desde la voluntad, asímismo, de incrementar y ampliar nuestro haber competencial y adecuarlo a los nuevos escenarios y realidades europeas, y desde la exigencia de contar con los instrumentos en relación con el régimen de garantías jurídicas y políticas en nuestros pactos con el Estado, creemos honestamente que se puede y se debe articular un nuevo marco de convivencia en cuya elaboración deberán trabajar no solamente las fuerzas políticas, sino que, tal como se dice en nuestras propuestas de resolución presentadas a esta Cámara, se debería llevar a cabo un proceso abierto y promovido en el conjunto de la sociedad vasca y con la máxima participación de sus agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales. Un nuevo marco de convivencia en el que todos, independientemente de nuestras identidades y fidelidades nacionales y de nuestros legítimos proyectos políticos, podamos identificarnos, desde quienes como nosotros, militantes de Eusko Alkartasuna, proponemos un modelo de independencia en Europa, a quienes defienden política y democráticamente lo contrario.
Jatorria: Gorka Knörr